smART Sketcher – Slutanvändares licensavtal

VäNLIGEN LäS IGENOM FöLJANDE NOGGRANT FöRE DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVäNDER APPEN.

Genom att klicka på “Godkänna” knappen, eller installera och/eller använda smART Sketcher mobil-applikationen ( “Appen”) visar du, att du har förstått och godkänner att du (“Användare” eller “du”) har ingått ett lagligt avtal med Flycatcher Corp Ltd. (“Flycatcher”, “vi”, “oss” eller “vår”), och har förstått och samtycker till att följa, och vara lagligt bunden till villkoren i det här Licensavtalet för slutanvändare (“Avtal”). Du avsäger dig härmed alla rättigheter att kräva en original (icke-elektronisk) signatur, samt leverans eller kvarhållning av icke-elektroniska register, i den utsträckning detta inte bryter mot gällande lagstiftning. Om du inte godkänner att följa det här avtalet, vänligen ladda inte ner, samt installera och använd inte Appen.

 1. Möjlighet till samtycke.

  Genom att installera Appen och klicka på “Godkänna” knappen, bekräftar du att du antingen är (i) förälder till ett barn (båda enligt definition nedan); eller (ii) är över tretton (13) år. Om du är ett barn under tretton (13) år (ett “Barn”), krävs det att dina föräldrar eller vårdnadshavare (en “Förälder”) skapar ett Konto så att Barnet kan använda Appen. Om du är en användare som befinner sig i åldern mellan tretton (13) och arton (18) år, måste du, före Appen installeras, granska det här Avtalet med din förälder, för att säkerställa att du och dina föräldrar förstår villkoren och samtycker till dem.

 2. Konto.

  För att använda Appens tillbehör måste alla användare skapa ett konto (ett “Konto”). När Kontot skapas, ska du uppge korrekt och komplett information. Alla Användare har ett eget ansvar för aktiviteten som sker på deras Konto, och du ska förvara ditt Kontos lösenord på ett säkert vis. Du måste informera oss direkt om oauktoriserad användning av ditt Konto sker. För att avsluta Kontots registreringsprocess, krävs det att Föräldern (eller Användare över 13 år) löser en utmaning (t.ex., en matematisk övning). När den har blivit löst, är Kontots registreringsprocess färdig och ett bekräftelsemail kommer att skickas till den aktuella e-postadressen med en länk till Appens Sekretesspolicy.

 3. Licens.

  Föremål för det här Avtalets villkor; vi erbjuder dig härmed en personlig, återkallelig, icke-exklusiv, icke-underlicensierad, inte förhandlingsbar, samt inte överförbar licens (“Licens”) att: (i) ladda ner, installera och använda på en mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet (en “Enhet”) som du äger eller kontrollerar; samt (ii) har tillgång till, och att du använder Appen på Enheten i enlighet med det här Avtalet och alla gällande Användarregler (definierade nedan).

 4. Licens begränsningar.

  Du samtycker till att du inte ska tillåta någon tredje part att: (i) underlicensiera, återdistribuera, sälja, leasa, låna eller hyra ut Appen; (ii) göra Appen tillgänglig på ett nätverk där den skulle kunna användas på flera enheter som ägs eller används av olika personer samtidigt; (iii) demontera, reverse engineer, dekompilera, avkoda, eller försöka att erhålla Appens källkod; (iv) kopiera, modifiera, förbättra, eller skapa derivata arbete för Appen eller annan liknande del; (v) kringgå, avaktivera eller på annat sätt interferera med säkerhetsrelaterade egenskaper hos Appen, eller egenskaper som förhindrar och begränsar användning eller kopiering av allt innehåll samt som skapar begränsningar för användningen av Appen; (vi) ta bort, ändra eller dölja några tillkännagivanden eller identifieringar gällande ägande, inklusive copyright, varumärke, patent eller andra meddelanden, befintlig i eller visad på eller via Appen; (vii) använda alla kommunikationssystem som levereras av Appen för att skicka icke-auktoriserad och/eller oönskade företagsmeddelanden; (viii) använda Flycatcher namn, smART Sketcher namn, logotyp eller varumärke, utan att först fått vårt skriftliga godkännande; och/eller (ix) använda Appen för att bryta mot gällande lagstiftning, regler eller regelverk, samt för andra olagliga, skadliga, oansvarsfulla, eller olämpliga ändamål, eller som på något annat vis bryter mot det här Avtalet.

 5. Användarvillkor.

  Om du laddar ner Appen från en tredje parts mobilenhets plattform eller tjänsteleverantör (“Distributör”), vänligen, var medveten om att Distributören kan ha användarregler som gäller för din användning av Appen (“Användarregler”). Vi hänvisar specifikt till Användarreglerna för specifika Distributörer nedan i avdelningen med titeln ‘Distributörkrav och Användarregler’, men även andra Användarregler kan gälla,, beroende på varifrån Appen har laddats ner. Du förstår att, före Appen laddas ner från en Distributör, har du möjligheten att granska och förstå användarreglerna, samt har för avsikt att följa dessa. Användarreglerna som gäller för din användning av Appen är inkorporerade i det här Avtalet med den här referensen. Du företräder att du inte är förbjuden enligt gällande Användarregler och/eller lagstiftning från att använda Appen; om du inte kan göra en sådan återgivning, är det förbjudet för dig att installera och/eller använda Appen.

 6. Immateriell äganderätt.

  1. ägande.

   Appen är licensierad och säljs inte till dig under det här Avtalet och du förstår att Flycatcher and dess licensgivare har alla titel, äganderättigheter och Immateriell äganderätt (definieras nedan) i och för Appen (och dess tillhörande programvara). Vi reserverar oss för alla rättigheter som inte uttryckligen är beviljade häri för Appen. “Immateriella äganderätter” innebär alla rättigheter i och för alla affärshemligheter, patent, copyrights, tjänstemärken, varumärken, know-how, eller liknande immateriella äganderätter, såväl som alla morala rättigheter gällande sekretess, publicering, samt liknande rättigheter som gäller alla myndighets, reglerande, eller rättsliga myndigheter, i enlighet med gällande lagstiftning eller regelverk, oavsett om utländsk eller inhemsk.

  2. Innehåll.

   Appens innehåll, utan begränsningar, inklusive texten, information, dokument, beskrivningar, produkter, mjukvara, grafik, foto, ljud, video, interaktiva tillbehör och tjänster ( “Material”), och Användarens bidrag (definieras nedan), och varumärken, tjänstemärken och logotyper (“Märken”, och tillsammans med Material och Användarens bidrag, “Innehållet”), är Flycatchers och/eller dess licensgivares egendom, och kan skyddas av applicerbar copyright eller annan immateriell äganderätt och fördrag. “Flycatcher”, “smART Sketcher” och smART Sketcher logotypen är Flycatchers och dess filialers märken. Alla andra Märken som används i Appen är andra ägares varumärken, tjänstemärken och logotyper.

  3. Användning av Innehåll.

   Innehållet i Appen levereras till dig “som det är” för din personliga användning endast, och ska inte användas, kopieras, distribueras, sändas, skickas, visas, säljas, licensieras, tas isär, eller på annat vis exploateras för andra ändamål utan att vi först har gett vårt skriftliga godkännande. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia på innehållet måste du behålla innehållets copyright och andra ägandemeddelanden.

  4. Användargenererat innehåll.

   1. Vid din användning av Appen kommer du troligtvis att skapa innehåll (“Användargenererat Innehåll”). Du och din Förälder förstår att oavsett om sådant Användargenererat innehåll publiceras eller inte, så kan vi inte garantera någon konfidentialitet gällande något Användargenererat innehåll. Du ska endast hållas ansvarig för ditt Användargenererade innehåll och konsekvenserna för att annonsera eller publicera dem på andra plattformar.
   2. ägande. Du representerar och garanterar att du äger eller har de nödvändiga rättigheterna och tillåtelsen, och auktoriserar oss att använda alla Immateriella äganderätter i och för ditt Användargenererade Innehåll, och att möjliggöra inklusion och användning i enlighet med det här Avtalet. Du behåller alla dina äganderättigheter i ditt användargenererade Innehåll.
   3. Licens för användargenererat Innehåll. Föremål för det här Avtalet och villkoren i vår Sekretesspolicy, genom att sända det användargenererade innehållet, beviljar du härmed oss en global, oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri, beständig, underlicensierad och överlåtbar licens att använda, reproducera, distribuera, förbereda derivata arbeten för, visning, och utförande av det användargenererade innehållet, endast i anslutning med Appen, inklusive utan begränsning för återdistribuera en del, eller allt av ditt användargenererade innehåll (och derivata arbeten därifrån), och du avsäger dig härmed från alla morala rättigheter i ditt användargenererade innehåll, i den utsträckningen som lagen tillåter det.
   4. Avslöjande. Vi reserverar oss för rättigheten att, i den utsträckning det är applicerbart, att få åtkomst till, läsa, bevara, och avslöja allt användargenererat innehåll eller all annan information som vi erhåller i anslutning med Appen, då vi anser att detta är nödvändiga för att: (i) följa gällande lagstiftning, regelverk, lagliga processer, stämningar eller förfrågningar från myndigheter, (ii) förstärka det här Avtalet, inklusive undersökningar gällande potentiella brott mot det, (iii) upptäcka, förhindra, eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem, (iv) svara på dina förfrågningar i användarsupporten, eller (v) försvara rättigheterna, egendom eller säkerhet för Flycatcher, våra användare eller allmänheten.
 7. Copyright Policy.

  Det är Flycatcher’s policy att respektera de legitima rättigheterna gällande copyright och andra immateriella ägare,och vi kommer att reagera på påstådda copyright överträdelser i enlighet med vår Copyright som kan läsas på: https://smartsketcher.com/copyright-policy/ (“Copyright Meddelande”).

 8. Betalningar.

  1. Licensen för Appen som är beviljad här nedan är för närvarande gratis, hursomhelst, vi kan eventuellt ta ut en liten avgift i framtiden för en del tillbehör och/eller användning. Du kommer inte att avgiftsbeläggas för din användning av Appen om du inte först har godkänt avgifterna, men var medveten om att en utebliven betalning kan resultera i begränsad åtkomst till Appen.
  2. Ha i åtanke att din användning av Appen kan kräva internetanslutning eller dataåtkomst. I den utsträckningen att tredje parts tjänsteleverantör eller operatörsavgifter för din internet- eller dataanvändning är applicerbara, samtycker du till att du ansvarar för de här avgifterna.
 9. Informationsbeskrivning.

  Vi försöker att vara så korrekta som möjligt. Hursomhelst, vi kan inte och garantera att innehållet som finns tillgängligt i Appen är korrekt, komplett, pålitligt, aktuellt, eller felfritt. Vi reserverar oss för rättigheten att göra ändringar i eller på innehållet, eller annan part därifrån, utan skyldigheten att meddela dig före sådan ändringar görs av innehållet.

 10. Sekretess

  Vi kommer att använda all personlig information som vi samlar in eller erhåller i anslutning till Appen i enlighet med vår sekretesspolicy som finns tillgänglig på: https://smartsketcher.com/sv/privacy-policy/ (“Sekretesspolicy”), och du samtycker till att vi kan göra så. Dock, är du medveten om att du inte har någon skyldighet enligt lag att dela din personliga information med oss, och du bekräftar härmed att du frivilligt delar med dig av din personliga information till oss. Vänligen, ha även i åtanke att viss personlig information och annan information som ges av dig i anslutning till din användning av Appen kan förvaras på din Enhet (även om vi inte samlar in den information). Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten på din Enhet och se till att oauktoriserad åtkomst inte sker.

 11. Garanti Ansvarsfriskrivning.

  1. APPEN LEVERERAS På BASEN; SOM “DEN äR” OCH “UTIFRåN TILLGäNGLIGHET”, UTAN GARANTIER AV NåGON TYP, INKLUSIVE UTAN BEGRäNSNING, REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH FöRHåLLANDEN FöR MARKNADSMäSSIGHET, LäMPLIGHET FöR ETT SPECIFIKT äNDAMåL, TITEL, UTAN öVERTRäDELSE, OCH DE SOM UPPKOMMER På GRUND AV FöRORDNING ELLER FRåN HANTERING ELLER ANVäNDNING AV HANDEL.
  2. DET HAR HäRMED KLARGJORTS ATT FLYCATCHER INTE SKA HåLLAS ANSVARIGA FöR NåGRA DATAFELAKTIGHETER I ELLER På APPLE, ELLER FöR NåGRA åTGäRDER DU SKULLE KUNNA TA I FöRTROENDE FöR SåDAN DATA. DU GARANTERAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU INTE SKA GöRA NåGRA ANSPRåK GENTEMOT FLYCATCHER BASERAT På AGERANDE ELLER FöRSUMMELSE SOM DU TAR (ELLER INTE TAR) BASERAT På DATAN SOM FINNS I APPEN.
  3. VI GARANTERAR INTE ATT APPEN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT, ATT APPEN äR FRI FRåN VIRUS OCH ANNAN SKADLIG KOD ELLER ATT VI KOMMER ATT KORRIGERA NåGRA FELAKTIGHETER I APPEN. DU SAMTYCKER TILL ATT VI INTE KOMMER ATT HåLLAS ANSVARIGA FöR NåGRA KONSEKVENSER GENTEMOT DIG ELLER ANNAN TREDJE PART SOM KAN RESULTERA FRåN TEKNISKA PROBLEM, INKLUSIVE UTAN BEGRäNSNING I INTERNETANSLUTNINGEN (SåSOM LåNGSAM ANSLUTNING, TRAFIKSTOCKNING ELLER öVERLADDNING AV VåRA ELLER ANDRA SERVRAR) ELLER ALLA TELEKOMMUNIKATIONS- OCH INTERNETLEVERANTöRER.
  4. OM DU HAR EN DISPYT MED NåGON ANNAN APP-ANVäNDARE, SAMTYCKER DU TILL ATT VI INTE äR ANSVARIGA FöR NåGRA ANSPRåK ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER På GRUND AV, ELLER SOM äR KOPPLADE TILL EN SåDAN DISPYT. VI RESERVERAR OSS FöR RäTTIGHETEN, MEN HAR INTE SKYLDIGHETEN, ATT öVERVAKA EN SåDAN DISPYT.
  5. Gällande lagstiftning tillåter eventuellt inte exkludering av garantier, så i den utsträckningen är inte sådana exkluderingar applicerbara.
 12. Ansvarsbegränsning.

  1. UNDER INGA OMSTäNDIGHETER SKA FLYCATCHER HåLLAS ANSVARIGA FöR NåGRA SPECIELLA, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFäLLIGA, STRAFFBARA ELLER KONSEKVENTIELLA SKADOR, ELLER FöR NåGON FöRLUST AV DATA, INKOMST, AFFäRER ELLER RYKTE, SOM UPPKOMMER UNDER ELLER I ANSLUTNING MED DET HäR AVTALET, ELLER SOM RESULTERAR I ANVäNDNINGEN AV, SAMT OFöRMåGAN ATT ANVäNDA APPEN äVEN OM FLYCATCHER HAR BLIVIT INFORMERADE OM RISKEN FöR SåDAN SKADOR.
  2. FLYCATCHERS TOTALA ANSVAR FöR ALL SKADA OCH FöRLUST SOM KAN UPPKOMMA UNDER ELLER I ANSLUTNING MED DET HäR AVTALET, ELLER SOM ETT RESULTAT AV DIN ANVäNDNING ELLER OFöRMåGA ATT ANVäNDA APPEN, äR UNDER INGA OMSTäNDIGHETER HöGRE äN DET TOTALA BELOPPET, SOM DU BETALT TILL FLYCATCHER FöR ATT KUNNA ANVäNDA APPEN, INOM TRE (3) MåNADER FöRE DATUMET Då ETT ANSPRåK GJORDES, OCH OM INGA SåDANA AVGIFTER äR APPLICERBARA, INTE HöGRE äN $20 amerikanska dollar.
 13. Skadestånd.

  Du samtycker till att försvara, ersätta och inte skada Flycatcher och våra filialer, och våra respektive styrelseledamöter, chefer, anställda och agenter, från och mot alla typer av anspråk, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som uppkommer från: (i) din användning av, eller oförmåga att använda Appen; (ii) din överträdelse gällande det här Avtalet; och (iii) din överträdelse gällande alla tredje parters rättigheter, inklusive utan begränsning, alla rättigheter gällande copyright, egendom eller sekretess. Utan att förringa eller ursäkta dig från dina skyldigheter under det här avsnittet, reserverar vi oss för rättigheten (på din egen bekostnad), men är inte skyldiga till, att anta exklusivt försvar och kontroll av alla problem, vilka är föremål för ersättning, om du väljer att inte försvara eller reglera det. Du samtycker till att du inte kommer att reglera något föremål för ersättning, utan att vi först har godkänt detta.

 14. Uppdateringar och Uppgraderingar.

  Vi kan emellanåt göra uppdateringar eller uppgraderingar för Appen (en “Revision”), men har inte skyldighet att göra så. Sådana revisioner kommer att ske i enlighet med våra nuvarande policys, som kan inkludera automatisk uppdatering eller uppgradering utan att först meddela dig, samt få ditt samtycke till all sådan automatisk uppdatering eller uppgradering av Appen. Alla referenser till appen ska inkludera revisioner. Det här Avtalet ska gälla alla revisioner som ersätter eller kompletterar den ursprungliga Appen, om inte revisionen utförs tillsammans med ett separat licensavtal som kommer att styra revisionen.

 15. Tredje Parts Innehåll.

  1. Appen gör det möjligt för dig att visa, få åtkomst till, länka till, och använda innehåll från tredje parts källor som inte ägs eller kontrolleras av oss (“Tredje Parts Innehåll”). Vi är inte affilierade med och har ingen kontroll över någon Tredje Parts Innehåll. Vi tar inget ansvar för källorna från vilka Tredje Parts Innehåll genereras från, och vi friskriver oss från alla garantier gällande, exaktheten, lämpligheten, användbarheten, säkerheten, eller Immateriell egendomsrätt, eller som är relaterade till, någon Tredje Parts Innehåll.
  2. Du är ensamt ansvarig för ditt interagerande med Tredje Parts Innehåll. Du samtycker till att avsäga dig från, och avsäger härmed dig ifrån, alla legala eller skäliga rättigheter eller kompensationer du kan ha mot Flycatcher, och friskriver Flycatcher från allt ansvar, som uppkommer vid din användning och interaktion med tredje parts innehåll.
 16. Tredje Parts öppen Källkod Program.

  Delar av Appen kan inkludera tredje parts öppen källkod program som är föremål för tredje parts villkor (“Tredje Parts Villkor”). En lista med tredje parts öppen källkod program och relaterad tredje parts villkor finns tillgänglig på: https://smartsketcher.com/3rd-party-services/. Om det finns en konflikt mellan någon tredje parts villkor och villkoren i det här Avtalet, då ska Tredje Parts Villkor gälla men endast i anslutning till den relaterade tredje partens öppen källkod program. Dock, Flycatcher gör inga garantier eller skadestånd härunder gällande tredje parts öppen källkod program.

 17. Villkor och Upphörande.

  1. Det här Avtalet gäller fram tills det avslutas av oss eller dig. Vi reserverar oss för rättigheten att när som helst: (i) avbryta eller modifiera alla aspekter hos Appen; och/eller (ii) avsluta det här Avtalet och din användning av Appen med eller utan orsak, och ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för det som sker. Om du motsätter dig något villkor i det här Avtalet eller någon efterföljande modifiering därtill, eller blir missnöjd med Appen på något vis, är den enda lösningen att du slutar att använda Appen.
  2. Vid upphörande av det här Avtalet, ska du avsluta all användning av Appen. Avsnittet 17.2 och Avsnitten 6 (Immateriell äganderätt), 10 (Sekretess), 11 (Garanti Ansvarsfriskrivning), 12 (Ansvarsbegränsning), 13 (Skadestånd), och 18 (Tilldelning) to 21 (Allmänt) ska fortsätta gälla när Avtalet slutar att gälla.
 18. Tilldelning.

  Det här Avtalet, och alla rättigheter och givna licenser härunder, kan inte överföras eller överlåtas av dig utan måste överlåtas av Flycatcher utan restriktioner eller notifiering.

 19. Modifiering.

  Vi reserverar oss för rättigheten att modifiera det här Avtalet när som helst genom att skicka dig ett i-App meddelande och/eller publicera det granskade avtalet i Appen. En sådan ändring kommer att börja gälla tio (10) dagar efter notifiering, och din fortsatta användning av Appen innebär att du godkänner ändringarna.

 20. Tillämpa lagstiftning och dispyter.

  Det här avtalet ska tillämpas och byggas upp utifrån gällande lagstiftning i England och Wales, utan hänsyn till dess lagreglers konflikt. Du samtycker till att följa den enskilda och exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i London, England, och avsäger dig ifrån all rättslig, plats, eller olämpliga forum invändningar till sådana domstolar. Trots föregående, kan vi söka domstolsförelägganden i annan kompetent rättslig domstol.

 21. Allmänt.

  Det här Avtalet, och alla andra lagliga meddelanden publicerade av oss i anslutning till Appen, ska utgöra hela avtalet mellan dig och Flycatcher gällande Appen. Vid en konflikt mellan det här Avtalet och några sådan rättsliga meddelanden, ska villkoren för det applicerbara meddelandet råda gällande ämnet av sådant meddelande. Ingen bilaga till det här Avtalet kommer att vara bindande om detta inte är skriftligt och undertecknat av Flycatcher. Om någon bestämmelse i det här Avtalet bedöms vara ogiltigt av en domstol av kompetent jurisdiktion, ska ogiltigheten av sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de resterande bestämmelserna i det här Avtalet, vilka ska fortsätta vara i kraft och effekt. Ingen avsägelse från några villkor i det här Avtalet ska bedömas ytterligare eller fortsatt avsägelse av sådana villkor eller alla andra villkor, och en dels misslyckande att utöva en rättighet eller provision i det här Avtalet ska inte innebära en avsägelse av sådan rättighet eller provision. DU SAMTYCKER TILL ATT ALLA FORDRAN SOM DU KAN HA På GRUND AV ELLER RELATERAT TILL APPEN MåSTE PåBöRJAS INOM ETT (1) åR EFTER ATT FORDRAN UPPSTåR. I ANNAT FALL, STäNGS EN SåDAN FORDRAN AV PERMANENT.

 22. Distributörskrav och Användarregler.

  1. Apple.

   Om du laddar ner Appe från Apple, Inc. (“Apple”) App Store (eller om du laddar ner iOS Appen) då, utan undantag för garanti friskrivning och ansvarsbegränsning i enlighet med Avtalet:

   1. Du förstår och samtycker till att:
    1. det här Avtalet har ingåtts mellan enbart Flycatcher och dig, och inte med Apple, och Flycatcher och dess licensgivare, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Appen och dess innehåll.
    2. ditt användande av Appen är även föremål för användarreglerna som etablerats av Apple, inklusive de som läggs fram i Apple App Stores tjänstevillkor, vilka gäller från och med det datumet som du ingår det här Avtalet.
    3. Licensen som ges här är begränsad till en icke-överlåtbar rättighet att använda Appen på en Apple iPhone, iPad, eller andra Apple-märkta produkter som du äger eller kontrollerar och vilka kör iO, samt tillåts av användarreglerna som läggs fram i App Stores servicevillkor, en sådan App kan göras åtkomlig och användas av andra konton som är associerade med dig via delning inom familjen eller inköpsvolym;
    4. Flycatcher är ansvariga för att leverera underhåll och support för Appen, i enlighet med det här Avtalet, eller gällande lagstiftning. Apple har ingen skyldighet att erbjuda något underhåll eller service för Appen;
    5. Flycatcher är ensamt ansvariga för alla produktgarantier, oavsett uttryckligen eller implicerat av lagstiftning, i den utsträckningen de inte friskrivs. I händelse av felaktigheter i Appen att anpassa sig till andra applicerbara garantier, kan du meddela Apple, och Apple kommer, i den utsträckningen det går, att ersätta det betalda inköpspriset (om något) för Appen. I den utsträckningen som gällande lagstiftning tillåter det, kommer Apple inte att ha något annat krav för garantin gällande Appen, och, eventuella andra anspråk, förluster, ansvar, skador, kostnader eller utgifter gällande misslyckande att anpassa sig till garantin är Flycatchers ansvar;
    6. Flycatcher, och inte Apple, är ansvariga för att hantera alla produkt anspråk som du, eller någon tredje part, kan ha gällande Appen, ditt ägande och/eller användning av Appen, inklusive, men inte begränsat till: (a) anspråk gällande produktansvar; (b) alla anspråk gällande Appens misslyckande att anpassa till gällande lagstiftning eller regelverkets krav; och (c) anspråk som uppkommer under kundsäkerhet, sekretess, eller liknande legislation, inklusive i anslutning till Appens användning av hälsosats och hemsats ramverk; Det här Avtalet kan inte begränsa Flycatchers ansvarsskyldighet gentemot dig bortom vad som tillåts av gällande lagstiftning.
    7. Om någon tredje parts anspråk gällande appen eller ditt ägande och användning av appen bryter mot tredje parts Immateriella äganderättigheter, kommer Flycatcher, och inte Apple, att vara ensamt ansvariga för undersökningen, försvar, förlikning och uppsägning av sådant anspråk gällande brott mot immateriellt ägande;
    8. Apple, och dess dotterbolag, är tredje part förmånstagare i det här Avtalet, och detta, vid ditt godkännande, gällande det här avtalets villkor, ger Apple rättigheten att (och kommer att ha accepterat rättigheten) genomdriva det här Avtalet mot dig som en trejde part förmånstagare.
   2. Du representerar och garanterar att: (a) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo från den amerikanska myndigheten, eller som har blivit utsett av den amerikanska myndigheten till ett “terrorist stödjande” land; samt (b) du inte är listad på någon av de amerikanska myndigheternas lista över förbjudna eller begränsade parter.
   3. Om du har några frågor, klagomål eller anspråk gällande appen, vänligen kontakta oss på:

Senast uppdaterad: april 2018