smART Sketcher – Lisensavtale for sluttbruker

VENNLIGST LES DET FøLGENDE NøYE FøR DU INSTALLERER OG/ELLER BRUKER APPEN.

Ved å klikke på “Godta”-knappen eller installere og/eller bruke smART Sketchers programvare for mobile enheter (“Appen”) godkjenner og samtykker du uttrykkelig i at du (“Bruker” eller “du”) inngår i en bindende avtale med Flycatcher Corp Ltd. (“Flycatcher”, “vi”, “oss” eller “vår/vårt”), og har gjort deg innforstått med og samtykker i, og vil være bundet av, betingelsene og vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere (“Avtalen”). Herved frasier du deg alle gjeldende rettigheter til å kreve en original (ikke-elektronisk) signatur eller leveranse eller innhenting av ikke-elektroniske registreringer i den grad dette ikke er forbudt under gjeldende lover. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av denne avtalen, må du ikke laste ned, installere eller bruke appen.

 1. Fullmakt til å akseptere.

  Ved å installere appen og klikke på “Aksepter”-knappen, bekrefter du at du enten er (i) en foresatt for barnet (begge definert nedenfor) eller (ii) over tretten (13) år gammel. Hvis du er et barn som er under tretten (13) år gammel (et “Barn”), kreves det at din forelder eller foresatte (en “Foresatt”) oppretter en konto for at barnet skal kunne bruke appen. Hvis du er en bruker som er mellom tretten (13) og atten (18) år gammel, må du, før du installerer appen, lese gjennom denne avtalen sammen med din foresatte for å sikre at du og din foresatte forstår vilkårene og betingelsene og samtykker i dem.

 2. Konto.

  For å kunne bruke enkelte av funksjonene i appen må brukeren opprette en konto (en “Konto”). Når du oppretter en konto må du oppgi korrekte og fullstendige opplysninger. Hver bruker står selv ansvarlig for aktiviteten som skjer på kontoen, og du må oppbevare passordet til kontoen din på en sikker måte. Hvis du mistenker at det forekommer uautorisert bruk av kontoen din, må du varsle oss umiddelbart. For å kunne fullføre prosessen med registrering av kontoen, kreves det at den foresatte (eller bruker på over 13 år) løser en utfordring (f.eks. en matteoppgave). Når denne er løst, vil kontoregistreringen være fullført og det vil bli sendt en bekreftelse i e-post til den tilknyttede e-postadressen med en link til Appens retningslinjer for personvern.

 3. Lisens.

  I henhold til betingelsene og vilkårene i denne avtalen, gir vi deg herved en personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv (“Lisens”) som ikke er tillatt å dele, overdra eller overføre, men som gir deg rett til å: (i) laste ned, installere og bruke appen i en mobiltelefon, et nettbrett eller en annen enhet (kalt en “Enhet”) som du eier eller kontrollerer, og (ii) tilgang og bruk av appen på den enheten i henhold til denne avtalen og alle gjeldende regler for bruk (beskrevet nedenfor).

 4. Lisensbegrensninger.

  Du samtykker i å ikke, og ikke tillate noen tredjepart å: (i) underlisensiere, videreformidle, selge, lease, låne eller leie ut appen; (ii) gjøre appen tilgjengelig over et nettverk hvor den kan brukes av flere enheter eiet eller brukt av forskjellige personer samtidig; (iii) demontere, rekonstruere, avkode eller forsøke å hente ut kildekoden fra appen; (iv) kopiere, endre, forbedre eller bearbeide appen eller deler av denne; (v) omgå, deaktivere eller på annen måte tukle med sikkerhetsrelaterte funksjoner i appen eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av hele eller deler av innholdet eller som begrenser bruken av appen; (vi) fjerne, endre eller utydeliggjøre merking eller identifikasjon av eierrettighetene, inkludert copyright, varemerke, patent eller annen merking i eller vist på eller via appen; (vii) bruke kommunikasjonssystemer levert med appen til å sende uautorisert og/eller frittløpende kommersiell kommunikasjon; (viii) bruke Flycatcher-navnet, smART Sketcher-navnet, logo eller varemerker uten skriftlig forhåndsgodkjenning; og/eller (ix) bruke appen til å bryte gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller i ulovlig, skadelig, uansvarlig eller upassende hensikt, eller på en måte som bryter med denne avtalen.

 5. Regler for bruk.

  Hvis du laster ned appen fra en tredjeparts mobilenhetsplattform eller en tjenesteleverandør (“Distributør”), må du være klar over at denne distributøren også kan ha utarbeidet regler for bruk som også er gjeldende din bruk av appen (“Regler for bruk”). Vi omtaler spesifikt regler for bruk fra enkelte distributører nedenfor i delen kalt “Distributørkrav og regler for bruk”, men det kan hende at det er andre regler for bruk som kan være gjeldende avhengig av hvor du har lastet ned appen fra. Du bekrefter at du, før du laster ned appen fra en distributør, har hatt mulighet til å lese og gjøre deg innforstått med, og vil følge, dennes regler for bruk. Reglene for bruk som gjelder for din bruk av appen er integrert i denne avtalen ved denne referansen. Du fremsetter at det ikke er noe som forbyr deg å følge noen av de gjeldende reglene for bruk og/eller gjeldende lover for bruk appen. Hvis du ikke kan fremsette dette, har du ikke tillatelse til å installere og/eller bruke appen.

 6. Immaterielle rettigheter.

  1. Eierskap.

   Appen er lisensiert, og ikke solgt, til deg under denne avtalen, og du godtar at Flycatcher og deres lisensgivere beholder all eiendomsrett, eierskapsrettigheter immaterielle rettigheter (definert nedenfor) i og i forbindelse med appen (og tilhørende programvare). Vi påberoper oss alle rettigheter til appen som ikke uttrykkelig er overdratt i denne avtalen. “Immaterielle rettigheter” betyr alle rettigheter i og i forbindelse med forretningshemmeligheter, patenter, copyrights, tjenestemerker, varemerker, know-how eller lignende immaterielle rettigheter, samt enhver form for moralske rettigheter, personvern, offentliggjøring og alle former for tilsvarende rettigheter i henhold til lover og bestemmelser fra myndigheter, offentlige etater, rettsmyndigheter i inn- og utland.

  2. Innhold.

   Innholdet i appen, inkludert uten begrensninger, teksten, informasjonen, dokumentene, beskrivelsene, produktene, programvaren, grafikken, bildene, lyden, videoene, de interaktive funksjonene og tjenestene (“Materialet”), og innhold lagt inn av brukeren (definert nedenfor) og varemerker, tjenestemerker og logoer i forbindelse med disse (“Merker”, og sammen med materialet og innhold lagt inn av brukeren “Innholdet”), er Flycatchers og/eller dennes lisensgiveres eiendom og er beskyttet av gjeldende copyright eller andre lover og traktater om immaterielle rettigheter. “Flycatcher”, “smART Sketcher” og smART Sketcher-logoen er merker tilhørende Flycatcher og deres datterselskaper. Alle andre merker som benyttes i appen er varemerker, tjenestemerker eller logoer tilhørende de respektive eierne.

  3. Bruk av innholdet.

   Innholdet i appen leveres deg “som den er” kun for personlige bruk av deg og kan ikke brukes, kopieres, distribueres, overføres, kringkastes, fremvises, selges, lisensieres, dekompilere eller på annen må utnytte til noe annet formål uten skriftlig forhåndsgodkjennelse. Hvis du laster ned og skriver ut en kopi at innholdet, må du opprettholde all copyright og andre merknader om eierskapsrettigheter i denne avtalen.

  4. Brukergenerert innhold.

   1. Gjennom å bruke appen kan du lage nytt innhold i den (“Brukergenerert innhold”). Du og din foresatte er innforstått med at, uavhengig av om dette innholdet offentliggjøres eller ikke, kan vi ikke garantere non form for konfidensialitet når det gjelder brukergenerert innhold. Du er selv fullt ut ansvarlig for dit bruker genererte innhold og konsekvensene av å poste eller publisere dette på andre plattformer.
   2. Eierskap. Du godkjenner og garanterer at du eier eller har de nødvendige rettighetene til å bruke og autorisere oss til å bruke alle immaterielle rettigheter i og til ditt brukergenererte innhold, og å sikre inkludering og bruk av dette slik det fremkommer i denne avtalen. Du beholder alle dine eierskapsrettigheter til ditt brukergenererte innhold.
   3. Lisens for brukergenerert innhold. I henhold til denne avtalen og vilkårene i våre retningslinjer for personvern, innrømmer du oss, ved å legge inn brukergenerert innhold, en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, avgiftsfritatt, evigvarende, viderelisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, bearbeide, stille ut og utføre det brukergenererte innholdet kun i forbindelse med appen, inkludert uten begrensning til redistribuering deler eller alt ditt brukergenererte innhold (og bearbeidet innhold av dette), og du frasier deg herved alle moralske rettigheter til ditt brukergenererte innhold, i den utstrekning loven tillater det.
   4. Offentliggjøring. Vi forbeholder oss retten til, i den grad det er aktuelt, å ha tilgang til, lese, bevare og offentliggjøre alt brukergenerert innhold eller all annen informasjon som vi innhenter i forbindelse med appen som vi mener det er rimelig grunn til å: (i) oppfylle gjeldende lov, bestemmelse, rettsprosess, stevning eller pålegg fra myndighetene, (ii) håndheve denne avtalen, inkludert etterforskning av potensielle brudd på den, (iii), oppdage, forhindre eller håndtere svindel, sikkerhets- eller tekniske problemer, (iv) respondere på dine forespørsler om brukerstøtte, eller (v) beskytte rettighetene, eierskapet eller sikkerheten til Flycatcher, våre brukere og offentligheten.
 7. Retningslinjer for copyright.

  Det er nedfelt i Flycatchers retningslinjer å respektere lovlige copyright-rettigheter og andre immaterielle rettigheter, og vi vil respondere for å ryddet opp i alle varsler om påstått krenkelse av copyrights i henhold til våre retningslinjer om copyright som du kan lese på: https://smartsketcher.com/copyright-policy/ (“Copyright-varsel”).

 8. Betalinger.

  1. Lisensen for appen som er gitt her er på nåværende tidspunkt gratis, men vi kan i fremtiden forlange en avgift for spesifikke funksjoner og/eller spesifikk bruk. Du vil ikke bli belastet noen bruk av appen av denne typen uten at du først samtykker i slike avgifter, men du må være oppmerksom på eventuell mangelfull betaling av betimelige avgifter kan føre til at du mister tilgangen til deler av eller hele appen.
  2. Du må være klar over at in bruk av appen kan kreve og ta i bruk Internettforbindelse eller datatilgang. I den grad en tjenesteleverandør eller nettoperatør tar betaling for din Internett- eller databruk, så samtykker du i at den betalingen utelukkende er ditt ansvar.
 9. Informasjonsbeskrivelse.

  Vi forsøker å være så nøyaktige som mulig. Likevel hverken kan eller il vi garantere at det tilgjengelige innholdet i appen er nøyaktig, fullstendig, oppdatert eller feilfritt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i eller på innholdet, eller alle andre deler av dette uten at vi pålegges å varsle deg om dette før eller etter vi har gjort slike endringer i innholdet.

 10. Personvern.

  Vi vil bruke alle personopplysninger som vi samler inn eller kommer i besittelse av gjennom appen i henhold til våre retningslinjer for personvern som du kan laste ned fra: https://smartsketcher.com/no/privacy-policy/ (“Retningslinjer for personvern”), og du samtykker i at vi gjør dette. Du bør likevel være klar over at du ikke er lovmessig forpliktet til å gi oss personopplysninger, og du bekrefter herved at du gir oss dine personopplysninger frivillig. Vær også klar over at noen personopplysninger og andre opplysninger du oppgir gjennom din bruk av appen kan bli lagret på enheten din (selv om vi ikke innhenter disse opplysningene). Det er utelukkende ditt ansvar å opprettholde sikkerheten i enheten din og beskytte den mot uautorisert tilgang.

 11. Garantifraskrivelse.

  1. APPEN LEVERES På EN “SOM DEN ER”- OG “SOM TILGJENGELIG”-BASIS UTEN NOEN FORM FOR GARANTI FOR, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FREMSTILLINGER, GARANTIER OG FøRINGER FOR SALGBARHET, TILPASNING TIL SPESIFIKKE FORMåL, EIENDOMSRETT, AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD På REGLER ELLER RETTIGHETER ELLER DE SOM OPPSTåR VED LOV ELLER SOM FøLGE AV OMGANG MED ELLER BRUK AV HANDEL.
  2. DET GJøRES HERVED KLART AT FLYCATCHER IKKE SKAL KUNNE HOLDES TIL ANSVAR FOR NOEN UNøYAKTIGHETER ELLER MANGLER I OPPLYSNINGER I ELLER På APPEN ELLER FOR NOEN FORM FOR HANDLINGER DU FORETAR DEG På BAKGRUNN AV SLIKE OPPLYSNINGER. DU GARANTERER OG SAMTYKKER I AT DU IKKE HAR NOEN KRAV MOT FLYCATCHER På BAKGRUNN AV NOEN TILTAK ELLER UNNLATELSER DU GJøR (ELLER IKKE GJøR) På BAKGRUNN AV OPPLYSNINGENE I APPEN.
  3. VI GARANTERER IKKE AT APPEN VIL FUNGERE FEILFRITT, AT APPEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANNEN SKADELIG KODE ELLER AT VI VIL RETTE NOEN FEIL I APPEN. DU SAMTYKKER I AT VI IKKE KAN HOLDES TIL ANSVAR FOR NOEN KONSEKVENSER OVERFOR DEG ELLER TREDJEPART SOM KAN SKYLDES TEKNISKE PROBLEMER MED, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, I FORBINDELSE MED INTERNETT (SOM F.EKS. TREG FORBINDELSE, HøY TRAFIKK ELLER OVERBELASTNING AV VåRE ELLER ANDRES SERVERE) ELLER MED TELEKOMMUNIKASJONS- ELLER INTERNETTLEVERANDøRER.
  4. HVIS DU HAVNER I EN TVIST MED EN ANNEN BRUKER AV APPEN, SAMTYKKER DU I AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR KRAV ELLER SKADER SOM OPPSTåR I FORBINDELSE MED EN SLIK TVIST. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN, MEN HAR INGEN FORPLIKTELSE, TIL å FøLGE MED På EN SLIK TVIST.
  5. Det kan forekomme at gjeldende lover ikke tillater utelukkelse av enkelte garantier, og i så fall gjelder ikke disse utelukkelsene.
 12. Ansvarsbegrensning.

  1. FLYCATCHER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VæRE ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ERSTATNINGSPLIKTIGE SKADER ELLER FøLGESKADER, ELLER FOR TAP AV DATA, INNTEKT, NæRING ELLER OMDøMME SOM OPPSTåR SOM FøLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, ELLER SOM SKYLDES BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL å BRUKE, APPEN SELV OM FLYCATCHER ER GJORT OPPMERKSOM På MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
  2. UANSETT SKAL IKKE FLYCATCHERS TOTALT SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER OG TAP SOM OPPSTåR SOM FøLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, ELLER SOM SKYLDES DIN BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL å BRUKE APPEN, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DET TOTALE BELøPET DU HAR BETALT TIL FLYCATCHER FOR å BRUKE APPEN INNEN TRE (3) MåNEDER ETTER DATOEN FOR NåR KRAVET BLE FREMSATT, OG, DERSOM DET IKKE ER NOE GJELDEN BELøP, IKKE MER ENN $20 US DOLLAR.
 13. Skadesløshet.

  Du samtykker i å holde Flycatcher og våre datterselskaper, samt våre tjenestemenn, ledere, medarbeider og agenter skadesløse fra og mot alle former for krav, skader, forpliktelser, tap, erstatningskrav, kostnader og utgifter (inkludert med ikke begrenset til advokathonorarer) som skyldes: (i) din bruk av, eller manglende mulig til, bruk av appen; (ii) ditt brudd på denne avtalen; og (iii) ditt brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert uten begrensninger, enhver copyright, eiendomsrett eller rett til personvern. Uten å forringe eller frita deg for dine forpliktelser i denne delen, forbeholder vi oss retten til (på din bekostning), men er ikke på noen måte en forpliktelse, å forsvare og ta kontroll over enhver sak hvor det fremsettes erstatningskrav mot deg hvis du velger å ikke forsvare eller løse saken. Du samtykker i å løse alle saker hvor det fremsettes erstatningskrav mot deg ved å først innhente uttrykkelig godkjennelse fra oss.

 14. Oppdateringer og oppgraderinger.

  Fra tid til annen vil vi legge ut oppdateringer eller oppgraderinger av appen (hver kalt en “Revisjon”), men er på ingen måte forpliktet til dette. Slike revisjoner vil bli tilbudt i henhold til de retningslinjene som gjelder på det tidspunktet, og kan inkludere automatisk oppdatering eller oppgradering uten at du får noen ytterligere varsel. Du samtykker i alle slike automatiske oppdateringer eller oppgraderinger av appen. Alle referanser til appen her gjelder også for revisjoner. Denne avtalen skal gjelde for alle revisjoner som erstatter eller utfyller den originale appen, med mindre revisjonen følges av en separat lisensavtale som skal gjelde for revisjonen.

 15. Tredjeparts innhold.

  1. Appen sørger for at du kan se, få tilgang til, lenke til og bruke innhold fra andre kilder som ikke eies eller kontrolleres av oss (“Tredjeparts innhold”). Vi har ingen forbindelse til eller kontroll over tredjeparts innhold. Vi påtar oss ikke ansvaret for kildene som tredjeparts innhold genereres fra, og vi frasier oss uttrykkelig alle garantier om nøyaktigheten, egnetheten, nytten, sikkerheten eller immaterielle rettigheter for, eller i forbindelse med, tredjeparts innhold.
  2. Du står selv fullt ut ansvarlig for din kobling til tredjeparts innhold. To samtykker i å frasi deg, og frasier deg herved alle lovlige eller rimelige rettigheter eller erstatning overfor Flycatcher, og fritar Flycatcher for alt ansvar i forbindelse med din bruk og kontakt med tredjeparts innhold.
 16. Tredjeparts programvare med åpen kildekode.

  Deler av appen kan bestå av tredjeparts programvare med åpen kildekode som er underlagt tredjepartens betingelser og vilkår (“Tredjepartens vilkår”). En oversikt over all tredjeparts programvare med åpen kildekode og tredjeparts vilkår finner du på: https://smartsketcher.com/3rd-party-services/. Hvis det er en konflikt mellom en tredjeparts vilkår og vilkårene i denne avtalen, skal tredjepartens vilkår gjelde, men utelukkende i forbindelse med tredjepartens programvare med åpen kildekode. Uten å gå på tvers av noe i denne avtalen som sier det motsatte, gir ikke Flycatcher noen garanti eller skadeerstatning når det gjelder tredjeparts programvare med åpen kildekode.

 17. Vilkår og oppsigelse.

  1. Denne avtalen er gjeldene til den sies opp av oss. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, å: (i) avslutte eller endre alle aspekter av appen; og/eller (ii) si opp avtalen og oppheve din bruk av appen med eller uten grunn, og skal ikke kunne holdes til ansvar overfor noen tredjepart for noe av det foregående. Hvis du har innvendinger mot betingelsene og vilkårene i denne avtalen eller senere endringer i den, eller blir misfornøyd med appen på noen måte, er det eneste du kan foreta deg å umiddelbart slutte å bruke appen.
  2. Ved oppsigelse av denne avtalen skal din bruk av appen opphøre. Denne delen 17.2 samt delene 6 (Immaterielle rettigheter), 10 (Personvern), 11 (Garantifraskrivelse), 12 (Ansvarsbegrensning), 13 (Skadesløshet), og 18 (Overdragelse) til 21 (Generelt) skal gjelde også etter at denne avtal er sagt opp.
 18. Overdragelse.

  Denne avtalen, og rettighetene og lisensen som er gitt under den, kan ikke overføres eller overdras av deg, men kan overdras av Flycatcher uten begrensninger og uten varsel.

 19. Endringer.

  Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre denne avtalen ved å sende deg et varsel i appen og/eller publisere en reviderte avtalen i appen. Slike endringer vil gjelde fra ti (10) dager etter varsel om dette, og din fortsatte bruk av appen etter dette betyr at du aksepterer disse endringene.

 20. Gjeldene lovverk og tvister

  Denne avtalen skal styres av og forstås i sammenheng med lovene i England og Wales, uten hensyn til dens konflikt med lovregler. Du samtykker i å følge den personlige og eksklusive domsmyndigheten til domsmakten i London, England, og frasier deg enhver innvending mot denne domsmakten både når det gjelder juridisk, verneting eller ubeleilig forum. Til tross for dette kan vi søke rettslig kompensasjon hos enhver domsmakt med uhildet domsmyndighet.

 21. Generelt.

  Denne avtalen, og alle andre lovpålagte varsler offentliggjort av oss i forbindelse med appen, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Flycatcher når det gjelder appen. Dersom et oppstår konflikt mellom denne avtalen og slike lovpålagte varsler, skal vilkårene i det aktuelle varselet være gjeldende sår et gjelder innholdet i et slikt varsel. ingen endringer i denne avtalen vil være gyldige med mindre de er skriftlige og signert av Flycatcher, Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen blir ansett som ugyldige av en domstol med uhildet domsmyndighet, vil ikke en slik ugyldig bestemmelse ha noe innvirkning på gyldigheten av de resterende bestemmelsene i denne avtalen og som skal forbli gjeldende og gyldige. Intet avkall på noen vilkår i denne avtalen skal anses som et ytterligere eller fortsettende avkall på slike vilkår eller andre vilkår, og det faktum at en av partene ikke gjør krav på rettigheter eller bestemmelser i denne avtalen skal ikke oppfattes om et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse. DU SAMTYKKER I AT ENHVER FORM FOR SøKSMåL DU MåTTE HA SOM FøLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED APPEN Må ANLEGGES INNEN ETT (1) åR ETTER AT åRSAKEN TIL SøKMåLET OPPSTOD. HVIS IKKE BLIR ET SLIKT SøKMåL PERMANENT UTELUKKET.

 22. Distributørkrav og regler for bruk.

  1. Apple.

   Hvis du laster ned appen fra Apple, Inc. (“Apple”) App Store (eler på annen måte laster ned en Apple iOS-app) så, uten å forringe garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger beskrevet i denne avtalen:

   1. Godtar og samtykker du i at:
    1. denne avtalen kun er inngått mellom Flycatcher og deg, og ikke med Apple, og Flycatcher og deres lisensgivere, og ikke Apple, står alene ansvarlig for appen og innholdet i den.
    2. din bruk av appen er også underlagt Apples regler for bruk, inkludert betingelsene og vilkårene beskrevet i Apple App Store og som gjelder fra den dagen du inngår denne avtalen.
    3. lisensen som er gitt her er begrenset til en ikke-overførbar rett til å bruke appen på en Apple iPhone, iPad eller et annet Apple-produkt som du eier eller har kontroll over og som kjører på iOS i henhold til reglene for bruk beskrevet i App Stores tjenestevilkår, unntatt at en slik app kan gi tilgang til og bli brukt av andre kontoer som har tilknytning til deg via familiedeling eller voluminnkjøp.
    4. Flycatcher er alen ansvarlig for å levere eventuelle vedlikeholds- eller supporttjenester for appen som beskrevet i denne avtalen, eller som kreves av gjeldende lov. Apple er ikke på noen måte forpliktet til å tilby noen form for vedlikeholds- eller supporttjenester for denne appen.
    5. Flycatcher er alene ansvarlig for alle produktgarantier, enten uttrykt eller i pålagt ved lov, i den grad dette ikke er uttrykkelig avvist. Dersom appen eventuelt ikke lever opp til en gjeldene garanti, kan du varsle Apple, så vil Apple, i den grad de er pliktige til det, refundere kjøpsprisen (hvis aktuelt) for appen til deg. I det omfang tillatt i gjeldende lov, vil ikke Apple ha noen andre garantiforpliktelser når det gjelder appen, og alle andre erstatningskrav, tap, ansvar, skader, kostnader eller utgifter som er knyttet til mangelfull oppfyllelse av enhver garanti vil være Flycatchers ansvar;
    6. Flycatcher, og ikke Apple, står ansvarlig for å håndtere ethvert produktkrav som du, eller enhver tredjepart, måtte ha når det gjelder appen eller din besittelse og/eller bruk av appen, inkludert men ikke begrenset til: (a) krav i forbindelse med produktansvar; (b) alle krav som gjelder at appen ikke oppfyller gjeldende lovpålagte eller forskriftsmessige krav; og (c) krav som gjelder forbrukerrettigheter, personvern eller lignende lover, inkludert i forbindelse med appens bruk av rammeverkene HealthKit og HomeKit; Denne avtalen kan ikke begrense Flycatchers ansvar overfor deg utover det som er tillatt i gjeldende lov.
    7. Ved eventuelle krav fra tredjepart om at appen eller din besittelse og bruk av appen er i strid med en tredjepartens immaterielle rettigheter, vil Flycatcher, ikke Apple, alene være ansvarlig for undersøkelsen, forsvaret, løsning og avvisning av et slikt krav i forbindelse med immaterielle rettigheter.
    8. Apple, og deres datterselskaper, er begunstiget tredjepart i denne avtalen, og med det vil Apple, ved at du aksepterer betingelsene og vilkårene i denne avtalen, ha rett til (og vil være ansett å ha rett til) å håndheve denne avtalen overfor deg som begunstiget tredjepart av denne.
   2. Du bekrefter og garanterer at (a) du ikke befinner deg i et land som er berørt av en handelsblokade innført av myndighetene i USA, eller som myndighetene i USA har oppført som “terroriststøttende” land; og (b) at du ikke er oppført på USAs liste over forbudte eller begrensede parter.
   3. Hvis du har spørsmål, klager eller krav som gjelder appen, vennligst kontakt os på:

Sist oppdatert: April 2018