smART Sketcher – Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

MOLIMO VAS DA PRIJE INSTALIRANJA I/ILI UPORABE APLIKACIJE
PAŽLJIVO PROČITATE TEKST U NASTAVKU.

Pritiskom na tipku “Prihvaćam” odnosno instaliranjem i/ili uporabom mobilne softverske aplikacije smART Sketcher („Aplikacija“), vi („korisnik“ ili „vi“, u odgovarajućem padežu) izričito primate na znanje i suglasni ste da stupate u pravno obvezujući ugovorni odnos s društvom Flycatcher Corp Ltd. (“Flycatcher”, „mi“ ili „naš“, u odgovarajućem padežu) te da shvaćate i pristajete na to da ćete se pridržavati i biti pravno obvezani odredbama i uvjetima ovog Licencnog ugovora s krajnjim korisnikom („Ugovor“). Ovime se odričete svih primjenjivih prava na traženje izvornog (neelektroničkog) potpisa, odnosno na dobivanje ili zadržavanje neelektroničke dokumentacije, u mjeri u kojoj to nije zabranjeno prema mjerodavnom pravu. Ako ne pristajete na to da budete obvezani ovim Ugovorom, molimo vas da Aplikaciju ne preuzimate, ne instalirate niti je ne upotrebljavate.

 1. Ograničenje Poslovna sposobnost za prihvaćanje. Instaliranjem Aplikacije i pritiskom na tipku „Prihvaćam“ potvrđujete da ste ili (i) roditelj djeteta (kako su oba pojma pobliže određena u nastavku); ili (ii) da ste stariji od trinaest (13) godina. Ako ste dijete mlađe od trinaest (13) godina („dijete“), vaš roditelj ili zakonski skrbnik („roditelj“) morat će otvoriti račun kako biste mogli upotrebljavati aplikaciju. Ako ste korisnik u dobi od trinaest (13) do osamnaest (18) godina, tada prije instaliranja Aplikacije morate prvo pročitati ovaj Ugovor sa svojim roditeljem kako biste bili sigurni da vi i vaš roditelj shvaćate njegove odredbe i uvjete i s njima ste suglasni.
 2. Račun. Radi uporabe određenih značajki Aplikacije, morat ćete otvoriti račun („račun“). Pri otvaranju računa, dužni ste dati točne i potpune podatke. Svaki korisnik sam je odgovoran za aktivnost koja se odvija na njegovom računu i mora se pobrinuti za sigurnost lozinke za pristup svom računu. Dužni ste nas smjesta obavijestiti o svakoj neovlaštenoj uporabi svog računa. Radi dovršenja postupka registracije računa, od roditelja (ili korisnika starijeg od 13 godina) tražit će se rješavanje zadatka (npr. matematičkog problema). Po njegovom rješavanju, registracija računa bit će dovršena, a na odgovarajuću adresu e-pošte bit će vam poslana poruka s potvrdom i poveznicom na Politiku zaštite privatnosti pri uporabi Aplikacije.
 3. Licenca. Ovisno o odredbama i uvjetima ovog Ugovora, ovime vam dajemo osobnu, opozivu, neisključivu, podlicenciranju nepodložnu, neustupivu i neprenosivu licencu („Licenca“) za: (i) preuzimanje, instaliranje i uporabu Aplikacije na mobitelu, tabletu ili nekom drugom uređaju („uređaj“) koji je u vašem vlasništvu ili pod vašim nadzorom; i (ii) pristup Aplikaciji i njenu uporabu na tom uređaju u skladu s ovim Ugovorom i svim mjerodavnim pravilima uporabe (pobliže određenim u nastavku).
 4. Ograničenja licence. Suglasni ste s time da se nećete upustiti niti ćete bilo kojoj trećoj osobi dopustiti da se upusti u: (i) podlicenciranje, redistribuiranje, prodaju, davanje u najam, posuđivanje ili davanje u zakup Aplikacije; (ii) stavljanje Aplikacije na raspolaganje preko neke mreže na kojoj bi se istodobno mogla rabiti s više uređaja u vlasništvu ili pod nadzorom različitih osoba; (iii) rastavljanje, obrnuti inženjering, dekompiliranje, dekripciju ili pokušaj izvođenja izvornog kȏda Aplikacije; (iv) umnožavanje, mijenjanje, poboljšanje ili stvaranje proizvoda izvedenih iz ove Aplikacije ili bilo kojeg njenog dijela; (v) zaobilaženje, onemogućavanje ili ino zadiranje u sigurnosne značajke Aplikacije ili značajke koje priječe ili ograničavaju uporabu ili umnožavanje bilo kojeg sadržaja ili kojima se provode ograničenja uporabe Aplikacije; (vi) uklanjanje, preinaku ili prikrivanje bilo kakve napomene ili oznake prava vlasništva, uključujući oznaku autorskog prava, robni žig, patent ili druge napomene sadržane u Aplikaciji ili prikazane na njoj ili preko nje; (vii) uporabu bilo kojeg komunikacijskog sustava sadržanog u Aplikaciji radi slanja neovlaštenih i/ili neželjenih komercijalnih poruka; (viii) uporabu imena, logotipa ili robnih žigova Flycatcher odnosno smART Sketcher bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja; i/ili (ix) uporabu Aplikacije protivno mjerodavnim zakonima, pravilima ili propisima, odnosno u bilo kakve nezakonite, štetne, neodgovorne ili neprimjerene svrhe ili na bilo koji način koji predstavlja povredu ovog Ugovora.
 5. Pravila uporabe. Ako Aplikaciju preuzimate s neke treće platforme za mobilne uređaje ili od nekog trećeg pružatelja usluga („distributer“), imajte na umu da je distributer možda utvrdio pravila koja se također primjenjuju na vašu uporabu Aplikacije („pravila uporabe“). Posebno upozoravamo na pravila uporabe određenih distributera navedenih u nastavku u poglavlju pod naslovom „Zahtjevi i pravila uporabe distributera“, ali mogu se primjenjivati i druga pravila uporabe ovisno o tome odakle je Aplikacija preuzeta. Potvrđujete da ste prije preuzimanja Aplikacije od distributera imali priliku pročitati i shvatiti njegova pravila uporabe i da ćete ih se pridržavati. Time što se na njih ovdje upućuje, pravila uporabe koja se primjenjuju na vašu uporabu Aplikacije postaju sastavni dio ovog Ugovora. Izjavljujete da vam uporaba Aplikacije nije zabranjena ni prema kakvim primjenjivim pravilima uporabe i/ili mjerodavnom pravu. Ako niste u mogućnosti dati takvu izjavu, zabranjuje vam se instaliranje i/ili uporaba Aplikacije.
 6. Prava intelektualnog vlasništva
  1. Pravo vlasništva. Prema ovom Ugovoru, Aplikacija vam nije prodana nego vam je ustupljena, a vi potvrđujete da Flycatcher i njegovi davatelji licence zadržavaju sva stvarna prava, prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva (pobliže određena u nastavku) na Aplikaciji (i s njome povezanom softveru). Na Aplikaciji zadržavamo sva prava koja ovim Ugovorom nisu izričito ustupljena. „Prava intelektualnog vlasništva“ su sva prava na svim poslovnim tajnama, patentima, autorskim pravima, uslužnim i robnih žigovima, stručnom znanju i iskustvu, odnosno slična prava intelektualnog vlasništva, kao i sva moralna prava, prava na privatnost, na publicitet i slična prava svih vrsta koja su pod zaštitom državnih, regulatornih ili pravosudnih vlasti, bilo inozemnih ili domaćih.
  2. Sadržaj. Sadržaj Aplikacije – što između ostalog obuhvaća tekst, informacije, dokumente, opise, softver, grafičke prikaze, fotografije, zvučne i video-zapise, interaktivne značajke i usluge („materijali“), kao i tamo sadržani prilozi korisnika (pobliže određeni u nastavku) te robni i uslužni žigovi i logotipi („Žigovi“,a zajedno s materijalima i prilozima korisnika, „Sadržaj“), vlasništvo su Flycatchera i/ili njegovih davatelja licence te mogu biti zaštićeni mjerodavnim zakonima i međunarodnim ugovorima o autorskom pravu i drugim pravima intelektualnog vlasništva. „Flycatcher“, „smART Sketcher“ i logotip smART Sketcher žigovi su Flycatchera i njegovih povezanih društava. Svi ostali žigovi koji se koriste na Aplikaciji predstavljaju robne i uslužne žigove odnosno logotipe njihovih odnosnih vlasnika.
  3. Uporaba sadržaja. Sadržaj Aplikacije stavlja vam se na raspolaganje „onakav kakav jest“ isključivo za vašu osobnu uporabu i ne smije se upotrebljavati, umnožavati, distribuirati, prenositi, emitirati, prikazivati, prodavati, licencirati, dekompilirati niti drukčije iskorištavati ni u koju drugu svrhu bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja. Ako preuzmete ili ispišete kopiju sadržaja, dužni ste zadržati sve u njoj sadržane oznake autorskog prava i druge napomene o pravu vlasništva.
  4. Korisnički kreiran sadržaj
   1. Pri uporabi Aplikacije možete sami kreirati određene sadržaje („korisnički kreiran sadržaj“). Vi i vaš roditelj shvaćate da, bez obzira na to objavi li se takav korisnički kreiran sadržaj ili ne, mi ne jamčimo nikakvu povjerljivost u odnosu na bilo kakav korisnički kreiran sadržaj. Odgovornost za svoj korisnički kreiran sadržaj i posljedice njegovog postavljanja ili objave na drugim platformama snosite sami.
   2. Pravo vlasništva. Izjavljujete i jamčite da posjedujete ili imate prava i dopuštenja neophodna kako biste koristili i ovlastili nas za korištenje svih prava intelektualnog vlasništva na vašem korisnički kreiranom sadržaju te kako biste omogućili njegovo uključivanje i korištenje na način predviđen ovim Ugovorom. Zadržavate sva svoja prava vlasništva na vašem korisnički kreiranom sadržaju.
   3. Licenca za korisnički kreiran sadržaj. Ovisno o ovom Ugovoru i uvjetima naše Politike zaštite privatnosti, podnošenjem korisnički kreiranog sadržaja dajete nam globalnu, neopozivu, neisključivu, autorskoj naknadi nepodložnu, trajnu, podlicenciranju podložnu i prenosivu licencu za korištenje, reproduciranje, distribuiranje, prikazivanje, izvođenje i stvaranje proizvoda izvedenih iz korisnički kreiranog sadržaja isključivo u vezi s Aplikacijom, što između ostalog obuhvaća i redistribuiranje dijela ili čitavog vašeg korisnički kreiranog sadržaja (i proizvoda izvedenih iz njega), a vi se ovime odričete svih moralnih prava na svoj korisnički kreiran sadržaj, u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.
   4. Objava. Zadržavamo pravo da, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, pristupimo, pročitamo, sačuvamo i objavimo svaki korisnički kreiran sadržaj i svaku drugu informaciju koju dobijemo u vezi s Aplikacijom, a koju opravdano smatramo neophodnom za: (i) pridržavanje bilo kojeg mjerodavnog zakona, propisa, pravnog postupka, sudskog poziva ili zahtjeva nadležnog državnog tijela, (ii) izvršenje ovog Ugovora, uključujući istrage njegovih možebitnih povreda, (iii), otkrivanje, sprečavanje ili ino rješavanje prijevara, sigurnosnih ili tehničkih pitanja, (iv) odgovaranje na vaše zahtjeve za korisničkom podrškom ili (v) zaštitu prava, imovine ili sigurnosti Flycatchera, naših korisnika ili javnosti.
 7. Politika zaštite autorskih prava. Sukladno svojoj politici, Flycatcher poštuje legitimna prava vlasnika autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva te će reagirati na jasne obavijesti o navodnim povredama autorskog prava u skladu sa svojom politikom zaštite autorskih prava koja je dostupna na: https://smartsketcher.com/copyrightpolicy/ („Obavijest o autorskom pravu“).
 8. Plaćanja
  1. Licenca za Aplikaciju koja se daje temeljem ovog Ugovora trenutačno je besplatna, ali u budućnosti bismo mogli naplaćivati naknadu za određene značajke i/ili namjene. Naknada vam se neće naplaćivati ni za kakve takve namjene osim ako na takvu naknadu niste prethodno pristali, ali imajte na umu da svako neplaćanje primjenjivih naknada može dovesti do toga da vam se dijelom ili u cijelosti uskrati pristup Aplikaciji.
  2. Imajte na umu da vaša uporaba Aplikacije može iziskivati i oslanjati se na internetsku vezu ili pristup podacima. U slučaju da se na vaše korištenje interneta ili podataka primjenjuju naknade trećeg pružatelja ili nositelja usluga, odgovornost za te naknade pristajete snositi sami.
 9. Informacije i opisi. Trudimo se biti što točniji. No ne možemo zajamčiti i ne jamčimo da su sadržaji dostupni na Aplikaciji točni, potpuni, pouzdani, aktualni ili bez pogrešaka. Zadržavamo pravo na izmjene sadržaja ili bilo kojeg njihovog dijela bez obveze da vas o tome na bilo koji način obavijestimo prije ili nakon izvršenja takvih izmjena sadržaja.
 10. Zaštita privatnosti. Sve osobne podatke koje možebitno prikupimo ili pribavimo u vezi s Aplikacijom koristit ćemo u skladu s našom politikom zaštite privatnosti koja je dostupna na: https://smartsketcher.com/hr/privacy-policy („Politika zaštite privatnosti“), a vi ste s time suglasni. Unatoč tome, svjesni ste da nam niste zakonski obvezni dostavljati osobne podatke te ovime potvrđujete da nam osobne podatke dostavljate svojevoljno. Imajte na umu i da određeni osobni podaci i druge informacije koje dajete u vezi s vašom uporabom Aplikacije mogu biti pohranjeni na vašem uređaju (čak i ako te podatke ne prikupljamo). Za brigu o zaštiti svog uređaja od neovlaštenog pristupa odgovorni ste sami.
 11. Odricanje od jamstva
  1. APLIKACIJA SE ISPORUČUJE „ONAKVA KAKVA JEST“ I „PREMA RASPOLOŽIVOSTI“, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, ŠTO IZMEĐU OSTALOG OBUHVAĆA IZJAVE, JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVA VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, KAO I ONE KOJI PROIZLAZE IZ ZAKONA ILI IZ USTALJENE POSLOVNE PRAKSE ILI TRGOVAČKIH OBIČAJA.
  2. OVIME SE JASNO DAJE DO ZNANJA DA FLYCATCHER NE SNOSI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU NETOČNOST ILI NEPOTPUNOST PODATAKA SADRŽANIH U APLIKACIJI, KAO NI ZA BILO KAKVE RADNJE KOJE MOŽEBITNO PODUZMETE OSLANJAJUĆI SE NA TE PODATKE. JAMČITE I SUGLASNI STE DA PREMA FLYCATCHERU NEĆETE IMATI NIKAKVIH TRAŽBINA ZBOG BILO ČEGA ŠTO UČINITE ILI PROPUSTITE UČINITI NA TEMELJU PODATAKA SADRŽANIH U APLIKACIJI.
  3. NE JAMČIMO DA ĆE APLIKACIJA RADITI BEZ POGREŠAKA, DA NE SADRŽI VIRUSE ILI KAKAV DRUGI ŠTETNI KȎD, NI DA ĆEMO ISPRAVITI BILO KAKVE GREŠKE U APLIKACIJI. SUGLASNI STE S TIME DA SE NEĆEMO SMATRATI ODGOVORNIM NI ZA KAKVE POSLJEDICE KOJE VI ILI NEKA TREĆA OSOBA MOŽEBITNO PRETRPITE USLIJED TEHNIČKIH PROBLEMA, ŠTO IZMEĐU OSTALOG OBUHVAĆA I PROBLEME POVEZANE S INTERNETOM (POPUT SPORIH VEZA, ZAGUŠENJA U PROMETU ILI PREOPTEREĆENOSTI NAŠEG ILI DRUGIH POSLUŽITELJA) ILI S BILO KOJIM OD PRUŽATELJA TELEKOMUNIKACIJSKIH ILI INTERNETSKIH USLUGA.
  4. AKO STE U SPORU S NEKIM DRUGIM KORISNIKOM APLIKACIJE, SUGLASNI STE S TIME DA NISMO ODGOVORNI NI ZA KAKVE TRAŽBINE ILI ODŠTETNE ZAHTJEVE KOJI PROISTEKNU IZ TOG SPORA ILI SU S NJIME POVEZANI. ZADRŽAVAMO PRAVO, ALI NEMAMO NIKAKVU OBVEZU, PRAĆENJA SVAKOG TAKVOG SPORA.
  5. Isključenje određenih jamstva možda nije dopušteno prema mjerodavnom pravu, tako da se u toj mjeri takva isključenja možda neće ni primjenjivati.
 12. Ograničenje odgovornosti
  1. FLYCATCHER NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVU POSEBNU, IZRAVNU, NEIZRAVNU ILI UZGREDNU ŠTETU, KAZNENU ODŠTETU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, KAO NI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA, PRIHODA, POSLOVANJA ILI UGLEDA KOJI NASTANE TEMELJEM OVOG UGOVORA ILI U VEZI S NJIME, ODNOSNO KOJI PROISTEKNE IZ UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE APLIKACIJE, ČAK I AKO JE FLYCATCHER PRETHODNO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
  2. U SVAKOM SLUČAJU, SVEUKUPNA ODGOVORNOST FLYCATCHERA ZA SVE ŠTETE I GUBITKE KOJI NASTANU TEMELJEM OVOG UGOVORA ILI U VEZI S NJIME, ODNOSNO KOJI PROISTEKNU IZ VAŠE UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE APLIKACIJE, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NE PRELAZI UKUPNE IZNOSE KOJE STE FLYCATCHERU STVARNO PLATILI ZA UPORABU APLIKACIJE UNUTAR RAZDOBLJA OD TRI (3) MJESECA PRIJE DANA PODNOŠENJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA, A AKO TAKVIH NAKNADA UOPĆE NIJE BILO, NE MOŽE BITI VEĆA OD 20 USD.
 13. Oslobađanje od odgovornosti. Suglasni ste da ćete Flycatcher, njegova povezana društva i njihove odnosne dužnosnike, direktore, zaposlenike i zastupnike zaštititi i osloboditi od odgovornosti za sve tražbine, štete, obveze, gubitke, troškove i izdatke (uključujući, između ostalog, odvjetničke naknade) koji proisteknu iz: (i) vaše uporabe ili nemogućnosti uporabe Aplikacije; (ii) vaše povrede ovog Ugovora; i (iii) vaše povrede bilo kojeg prava trećih osoba, što između ostalog obuhvaća svako autorsko pravo, pravo vlasništva ili pravo na privatnost. Ne odstupajući i ne oslobađajući vas od vaših obveza prema ovom članku, zadržavamo pravo, ali nismo ni pod kakvom obvezom, da (o vašem trošku) u potpunosti preuzmemo obranu i nadzor u bilo kojoj stvari koja podliježe vašoj obvezi našeg oslobađanja od odgovornosti ako se u istoj odlučite ne braniti ili ne nagoditi. Suglasni ste da nećete tražiti nagodbu ni u jednoj stvari koja podliježe vašoj obvezi našeg oslobađanja od odgovornosti, a da prethodno niste dobili našu izričitu suglasnost.
 14. Ažuriranja i nadogradnje. S vremena na vrijeme možemo obaviti ažuriranja i nadogradnje („poboljšanja“) Aplikacije, ali nemamo nikakvu obvezu u tom smislu. Takva poboljšanja obavljat će se prema našoj politici važećoj u danome trenutku, što može uključivati automatsko ažuriranje i nadogradnju, o čemu vam ne šaljemo nikakvu dodatnu obavijest. Pristajete na svako takvo automatsko ažuriranje ili nadogradnju Aplikacije. Svako navođenje Aplikacije u ovom Ugovoru podrazumijeva i njena poboljšanja. Ovaj Ugovor primjenjuje se na sva poboljšanja koja nadomještaju ili nadopunjuju prvotnu Aplikaciju, osim ako poboljšanje nije popraćeno posebnim ugovorom o licenci, koji će se na isto i primjenjivati.
 15. Sadržaj treće strane
  1. Aplikacija vam omogućuje pregledavanje sadržaja, pristup sadržaju, povezivanje sa sadržajem i korištenje sadržaja iz izvora trećih strana koje nisu u našem vlasništvu ili pod našim nadzorom („sadržaj trećih strana“). Ni sa kojim sadržajem trećih strana nismo povezani niti ga ne nadziremo. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za izvore iz kojih je kreiran sadržaj trećih strana i izričito se odričemo svih jamstava u pogledu točnosti, prikladnosti, korisnosti, sigurnosti ili prava intelektualnog vlasništva u odnosu na bilo koji sadržaj treće strane.
  2. Sami ste odgovorni za svoju interakciju sa sadržajem trećih strana. Suglasni ste odreći se i ovime se odričete svih prava ili pravnih sredstava kojima po zakonu ili načelu pravičnosti možete raspolagati protiv Flycatchera te oslobađate Flycatcher od svake odgovornosti nastale uslijed vašeg korištenja bilo kojeg sadržaja treće strane i interakcije s njime.
 16. Softver otvorenog kȏda trećih strana. Dijelovi Aplikacije mogu uključivati softver otvorenog kȏda trećih strana, koji podliježe uvjetima trećih strana („uvjeti trećih strana“). Popis svih softvera otvorenog kȏda trećih strana i s time povezanih uvjeta trećih strana dostupan je na: https://smartsketcher.com/thirdpartyservices. U slučaju nesuglasja između uvjeta bilo koje treće strane i uvjeta ovog Ugovora, mjerodavni su uvjeti treće strane, ali jedino u odnosu na softver otvorenog kȏda treće strane. Bez obzira na išta što bi u ovom Ugovoru upućivalo na suprotno, Flycatcher ovdje ne daje nikakvo jamstvo ni izjavu o oslobađanju od odgovornosti u odnosu na bilo koji softver otvorenog kȏda trećih strana.
 17. Trajanje i raskid Ugovora
  1. Ovaj Ugovor ostaje na snazi dok ga ne raskinemo mi ili vi. Zadržavamo pravo da u bilo koje doba: (i) ukinemo ili izmijenimo bilo koju značajku Aplikacije; i/ili (ii) raskinemo ovaj Ugovor i prekinemo vašu uporabu Aplikacije s razlogom ili bez njega, pri čemu ni za što od toga ne snosimo odgovornost prema vama niti bilo kojoj trećoj osobi. Budete li imali prigovor na neki uvjet ovog Ugovora ili bilo koju njegovu naknadnu izmjenu, odnosno ako na bilo koji način postanete nezadovoljni Aplikacijom, jedino čemu možete pribjeći je trenutni prestanak uporabe Aplikacije.
  2. Po raskidu ovog Ugovora, dužni ste prestati sa svakom uporabom Aplikacije.Ovaj stavak ‎17.2. te članci ‎‎6. (Prava intelektualnog vlasništva), ‎10. (Zaštita privatnosti), ‎‎11. (Odricanje od jamstva), ‎12. (Ograničenje odgovornosti), ‎13. (Oslobađanje od odgovornosti) i ‎18. (Ustupanje) do ‎21. (Općenito) ostaju na snazi i nakon raskida ovog Ugovora.
 18. Ustupanje. Ovaj ugovor ne smijete prenijeti ili ustupiti, kao ni bilo koje od prava i dozvola danih na temelju istog, ali Flycatcher ga može ustupati bez ograničenja ili obavijesti.
 19. Izmjene. Zadržavamo pravo na izmjenu ovog Ugovora u bilo koje doba tako što ćemo vam o tome preko Aplikacije poslati obavijest i/ili na Aplikaciji objaviti izmijenjeni Ugovor. Takva izmjena stupa na snagu deset (10) dana nakon navedene obavijesti o istoj, a nastavite li s uporabom Aplikacije i nakon toga, znači da ste tu izmjenu prihvatili.
 20. Mjerodavno pravo i sporovi. Ovaj je Ugovor uređen i tumači se u skladu sa zakonima Engleske i Walesa, bez obzira na njegove odredbe o sukobu prava. Suglasni ste staviti se pod osobnu i isključivu nadležnost sudova koji se nalaze u Londonu u Engleskoj te se odričete svih prigovora na nadležnost, mjesto sudovanja ili prikladnost tih sudova. Bez obzira na navedeno, možete tražiti privremenu pravnu zaštitu pred bilo kojim za to nadležnim sudom.
 21. Općenito. Ovaj Ugovor i sve druge pravne napomene koje objavimo u vezi s Aplikacijom čine cjelovit sporazum između vas i Flycatchera u odnosu na Aplikaciju. U slučaju nesuglasja između ovog Ugovora i bilo koje od tih pravnih napomena, uvjeti dotične pravne napomene mjerodavni su u odnosu na predmet te napomene. Nikakva izmjena ili dopuna ovog Ugovora neće biti obvezujuća ako nije sačinjena u pisanom obliku i ovjerena potpisom Flycatchera. Ako neki nadležni sud bilo koju odredbu ovog Ugovora smatra nevaljanom, nevaljanost te odredbe ne utječe na valjanost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje ostaju na punoj snazi i s punim učinkom. Nikakvo odustajanje od nekog uvjeta ovog Ugovora ne smatra se daljnjim ili trajnim odustajanjem od tog ili bilo kojeg drugog uvjeta, a to što se bilo koja od stranaka nije pozvala na neko pravo ili odredbu iz ovog Ugovora ne predstavlja odustajanje od tog prava ili odredbe. SUGLASNI STE DA SVAKO VAŠE POSTUPANJE KOJE PROISTEKNE IZ APLIKACIJE ILI SE NA NJU ODNOSI MORA POČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE OD NASTANKA UZROKA TOG POSTUPANJA. U SUPROTNOM, TO SE POSTUPANJE TRAJNO ZABRANJUJE.
 22. Zahtjevi i pravila uporabe distributera
  1. Apple. Ako Aplikaciju preuzimate od tvrtke Apple Inc. („Apple“), to jest, iz njene trgovine App Store (ili, u svakom slučaju, ako preuzimate Aplikaciju za platformu Apple iOS), tada, ne odstupajući od odricanja od jamstva i ograničenja odgovornosti predviđenih ovim Ugovorom:
   1. primate na znanje sljedeće:
    1. Ovaj Ugovor sklopljen je isključivo između Flycatchera i vas, a ne s Appleom, te su za Aplikaciju i njen sadržaj isključivo odgovorni Flycatcher i njegovi davatelji licence, a ne Apple;
    2. Licenca koja se daje prema ovom Ugovoru ograničena je na neprenosivo pravo uporabe Aplikacije na Appleovom iPhoneu, iPadu ili drugim proizvodima marke Apple koji su u vašem vlasništvu ili pod vašim nadzorom i koji rade na platformi iOS na način dopušten pravilima uporabe utvrđenim u Uvjetima pružanja usluge trgovine App Store, osim što se takvoj Aplikaciji može pristupiti i što se može rabiti s drugih računa povezanih s vama preko usluge Family Sharing ili na temelju količinskog licenciranja;
    3. Flycatcher je isključivo odgovoran za pružanje svih usluga održavanja i podrške u vezi s Aplikacijom kako je to određeno ovim Ugovorom ili kako je propisano mjerodavnim pravom. Apple nema nikakvu obvezu pružanja bilo kakvih usluga održavanja i podrške u vezi s Aplikacijom;
    4. Flycatcher je isključivo odgovoran za sva jamstva za proizvod, bilo da su izričita ili da se podrazumijevaju sukladno zakonu i u mjeri u kojoj ih se nije stvarno odrekao. U slučaju da Aplikacija na bilo koji način nije u skladu s nekim važećim jamstvom, možete obavijestiti Apple koji će vam, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, nadoknaditi svaki iznos koji ste mu platili za kupnju Aplikacije (ako ste mu uopće platili). U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno prema mjerodavnom pravu, Apple neće imati nikakvu drugu obvezu u pogledu jamstva za Aplikaciju, a odgovornost za sve druge tražbine, gubitke, obveze, štete, troškove i izdatke koji se mogu pripisati neusklađenosti s bilo kojim jamstvom snosit će isključivo Flycatcher;
    5. Flycatcher, a ne Apple, odgovoran je za rješavanje svih pritužbi na proizvod koje biste vi ili neka treća osoba mogli imati u vezi s Aplikacijom ili vašim posjedovanjem i/ili uporabom Aplikacije, što između ostalog obuhvaća: pritužbe s naslova odgovornosti iz uporabe proizvoda; (b) svaku pritužbu da Aplikacija nije u skladu s nekim mjerodavnim zakonskim ili regulatornim zahtjevom; i (c) pritužbe proistekle iz zakonskih propisa o zaštiti potrošača, privatnosti ili sličnog zakonodavstva, uključujući i one vezane uz interakciju Aplikacije s okvirima HealthKit i HomeKit. Odgovornost Flycatchera prema vama ovim se Ugovorm ne može ograničiti više nego što je to dopušteno prema mjerodavnom pravu;
    6. U slučaju da se neka treća osoba potuži da se Aplikacijom ili vašim posjedovanjem ili uporabom Aplikacije krše njena prava intelektualnog vlasništva, za istragu, obranu, nagodbu i namiru po svakoj takvoj pritužbi zbog povrede intelektualnog vlasništva isključivo je odgovoran Flycatcher, a ne Apple;
    7. Apple i njegova povezana društva treće su stranke-korisnici ovog Ugovora, pri čemu će Apple, nakon što prihvatite uvjete ovog Ugovora, imati pravo (i smatrat će se da je prihvatio pravo) da prema vama provodi ovaj Ugovor kao njegova treća stranka-korisnik.
   2. Izjavljujete i jamčite: (a) da nemate prebivalište u zemlji koja je pod embargom Vlade SAD-a ili ju je Vlada SAD-a proglasila zemljom koja „podupire terorizam“ i (b) da se ne nalazite ni na kakvom popisu osoba koje podliježu zabranama ili ograničenjima Vlade SAD-a.
   3. Budete li imali ikakvih pitanja, prigovora ili pritužbi u vezi s Aplikacijom, obratite nam se na:
    E-poštu:          support@flycatcherapps.com
    Telefon:          +1-612-2938707