smART Sketcher – הסכם רישיון משתמש קצה

אנא קראו הסכם זה בקפידה לפני התקנה ו/או שימוש באפליקציה.

על ידי לחיצה על הכפתור “קבל”, או ההתקנה ו/או השימוש בישום התוכנה למכשיר הנייד smart Sketcher (להלן, “האפליקציה”) אתם מכירים ומסכימים באופן מפורש שאתם (“המשתמש” או “אתם”) נכנסים להסכם משפטי עם Flycatcher Corp Ltd (להלן “Flycatcher”, “אנחנו”, “אנו” או “שלנו”), ושאתם מבינים ומסכימים לציית, ולהיות כפופים מבחינה חוקית, לתנאים של הסכם רישיון משתמש קצה זה (להלן, “ההסכם”). אתם מוותרים בזאת על כל זכות ישימה לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או למסור או לשמור רשומות לא אלקטרוניות, בהתאם למותר על פי חוק. אם אינכם מסכימים להתחייב להסכם זה אנא אל תורידו, תתקינו או תשתמשו באפליקציה.

 1. היכולת לקבל

  על ידי התקנת האפליקציה ולחיצה על הכפתור “קבל” הנכם מאשרים כי אתם (א) הורה לילד (שני המונחים מוגדרים בהמשך); או (ב) מעל לגיל שלוש עשרה (13). אם אתם ילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) (להלן, “ילד”), ההורה או האפוטרופוס שלכם (להלן, “הורה”) יידרשו ליצור חשבון על מנת לאפשר לילד להשתמש באפליקציה. אם אתם משתמשים בין גיל שלוש עשרה (13) לשמונה עשרה (18), עליכם, לפני התקנת האפליקציה, לעבור על הסכם זה עם הוריכם ולוודא שאתם וההורה שלכם מבינים את התנאים ומסכימים להם.

 2. חשבון.

  על מנת להשתמש בחלק מהפיצ’רים של האפליקציה, כל משתמש נדרש ליצור חשבון (להלן, “חשבון”). בעת יצירת חשבון, עליכם לספק מידע מדויק ומלא. כל משתמש אחראי באופן בלעדי לפעילות המתרחשת בחשבון שלו, ועליכם לשמור על סיסמת החשבון. עליכם ליידע אותנו באופן מיידי במקרה של שימוש לא מורשה בחשבונכם. על מנת להשלים את תהליך רישום החשבון, על ההורה (או משתמש בגיל 13 ומעלה) לפתור אתגר (למשל, תרגיל במתמטיקה). לאחר פתרון האתגר, ההרשמה תסתיים ומייל אימות יישלח לכתובת המייל של ההורה עם קישור למדיניות הפרטיות של האפליקציה.

 3. רישיון.

  בכפוף לתנאים של הסכם זה, אנו מעניקים לכם בזאת רישיון אישי, ניתן לביטול, לא בלעדי, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לא ניתן להקצאה ובלתי ניתן להעברה (להלן, “הרישיון”) המאפשר לכם: (א) להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה בטלפון נייד, טבלט או כל מכשיר אחר (כל אחד בנפרד ייקרא להלן “מכשיר”) אשר בבעלותכם או בשליטתכם; ו-(ב) לקבל גישה ולהשתמש באפליקציה על המכשיר בהתאם להסכם ולכל כללי השימוש הישימים (המוגדרים בהמשך).

 4. מגבלות שימוש.

  הנכם מתחייבים שלא: (א) להעניק רישיון משנה, להפיץ, למכור, להשכיר, להשאיל את האפליקציה או לאפשר לכל צד ג’ לעשות את הנ”ל; (ב) להפוך את האפליקציה לזמינה ברשת שם ניתן יהיה להשתמש בה במספר מכשירים אשר בבעלות או מופעלים על ידי אנשים שונים בו-זמנית; (ג) לפרק, להנדס לאחור, לפענח או לנסות לחלץ את קוד המקור של האפליקציה; (ד) להעתיק, לשנות, לשפר או ליצור עבודות נגזרות של האפליקציה או כל חלק ממנה; (ה) לעקוף, להשבית או להתעסק בכל צורה שהיא עם תכונות הקשורות לאבטחה של האפליקציה או עם תכונות שמונעות או מגבילות את שימוש או העתקה של כל תוכן שהוא או אשר אוכפות מגבלות על השימוש באפליקציה; (ו) להסיר, לשנות או לחסום כל התראה או סימן לקניין רוחני, לרבות זכויות יותר, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות אחרות, הנכללות או מוצגת באפליקציה; (ז) להשתמש בכל צורה במערכות התקשורת המסופקות על ידי האפליקציה כדי לשלוח מסרים מסחריים לא מורשים ו/או ללא הזמנה; (ח) להשתמש בשם Flycatcher, בשם smART Sketcher, בלוגו או בסימנים המסחריים ללא אישור מראש בכתב; ו/או (ט) להשתמש באפליקציה כדי לעבור על כל תקנה, חוק או כלל ישים, ולכל מטרה בלתי חוקית, פוגענית, לא אחראית או לא ראויה, בכל אופן אשר מפר הסכם זה.

 5. כללי שימוש.

  אם הורדתם את האפליקציה מפלטפורמה למכשיר הנייד או ספקית שירות צד ג’ (להלן, “המפיצה”), עליכם לדעת כי למפיצה עשויים להיות כללי שימוש אשר גם יחולו על השימוש שלכם באפליקציה (להלן, “כללי השימוש”). אנו מתייחסים באופן ספציפי לכללי השימוש של מפיצות מסוימות בהמשך בסעיף שנקרא ‘דרישות וכללי השימוש של המפיצה’, אך כללי שימוש אחרים עשויים גם לחול בהתאם למקור ממנו הורדתם את האפליקציה. אתם מצהירים כי לפני הורדת האפליקציה מהמפיצה, היה לכם זמן לקרוא ולהבין את כללי השימוש ואתם מתחייבים לציית להם. כללי השימוש החלים על השימוש שלכם באפליקציה משולבים בהסכם זה מתוקף התייחסות זו. אתם מצהירים כי אינכם מנועים מלהשתמש באפליקציה עקב כללי שימוש ישימים כלשהו ו/או כל חוק ישים; אם אינכם יכולים להצהיר הצהרה שכזאת, לא תוכלו להתקין ו/או להשתמש באפליקציה.

 6. זכויות קניין רוחני.

  1. בעלות.

   האפליקציה מופעלת ברישיון ולא נמכרת לכם במסגרת הסכם זה ואתם מכירים כי Flycatcher והזכיינות שלה שומרות את כל בעלות וזכויות קניין רוחני (לפי הגדרתן בהמשך) על ובאפליקציה (וכל התוכנות הקשורות אליה). אנו שומרים את כל הזכויות שלא הוענקו באופן מפורש לאפליקציה. “זכויות קניין רוחני” משמע כל הזכויות לכל הסודות המסחריים, הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני השירות, הסימנים המסחריים, הידע או זכויות קניין רוחני דומות, וכן כל זכות מוסרית, זכות לפרטיות, זכות פרסום או זכויות דומות מכל סוג שהוא תחת החוקים והתקנים של כל סמכות ממשלתית, רגולטורית או שיפוטית, בין אם זרה או מקומית.

  2. תוכן.

   התוכן באפליקציה זו, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור, הטקסט, המידע, המסמכים, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, התכונות האינטראקטיביות והשירותים (להלן, “החומרים”), והגשות של המשתמשים (ראו הגדרה בהמשך), והסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגואים הנכללים בהם (להלן, “הסימנים”, וביחד עם החומרים והגשות המשתמשים, “התוכן”), שייכים ל-Flycatcher ו/או לזכייניות שלה ועשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים ישימות או אמנות וחוקים אחרים של קניין רוחני. “Flycatcher”, “smART Sketcher” והלוגו שלsmART Sketcher הם סימנים של Flycatcher ושותפותיה. כל הסימנים האחרים המופיעים באפליקציה הם סימנים מסחריים, סימני שירות או לוגואים השייכים לבעליהם בהתאמה.

  3. שימוש בתוכן.

   התוכן באפליקציה מוגש לכם “כמות שהוא” לשימושכם האישי בלבד ולא ניתן להשתמש, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, להוציא ברישיון, לפענח או לנצל בדרך כלשהי לכל מטרה אחרת ללא קבלת אישור מראש בכתב מאתנו. אם הורדתם או הדפסתם עותק של התוכן עליכם לשמור את כל ההתראות על זכויות יוצרים והתראות קניין אחרות הנכללות בו.

  4. תוכן גולשים.

   1. במהלך השימוש באפליקציה אתם עשויים ליצור תוכן מסוים (להלן, “תוכן גולשים”). אתם וההורה שלכם מבינים כי בין אם תוכן גולשים זה מפורסם או לא, אין ביכולתנו להבטיח סודיות בנוגע לתוכן גולשים מכל סוג שהוא. אתם תהיו אחראיים באופן בלעדי על תוכן הגולשים שלכם ועל ההשלכות של פרסום התוכן בפלטפורמות אחרות.
   2. בעלות. אתם מצהירים ומתחייבים כי יש לכם את הזכויות וההרשאות הנדרשות כדי להשתמש ולתת לנו הרשאה להשתמש בזכויות הקניין הרוחני של תוכן הגולשים שלכם, ולאפשר הכללה ושימוש בתוכן זה כמפורט בהסכם זה. כל זכויות הבעלות על תוכן הגולשים שלכם יישארו אצלכם.
   3. רישיון לתוכן גולשים. בכפוף להסכם זה ותנאי מדיניות הפרטיות שלנו, על ידי הגשת תוכן גולשים, אתם מעניקים לנו רישיון בינלאומי, בלתי הפיך, לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, עם זכות למתן רישיונות משנה וניתן להעברה להשתמש, לשכפל, להפיץ, להכין נגזרות ממנו, להציג ולבצע את תוכן הגולשים אך ורק בהקשר של האפליקציה, לרבות אך בלי לגרום מכלליות האמור, על מנת למנת להפיץ מחדש את תוכן הגולשים שלכם באופן חלקי או מלא (ונגזרות שלו), ולפיכך הנכם מוותרים על כל זכות מוסרית בתוכן הגולשים שלכם, לפי המותר על פי חוק.
   4. חשיפה. אנו שומרים את הזכות, בהתאם למתאפשר על פי החוק, לקבל גישה, לקרוא, לשמור ולחשוף כל תוכן גולשים או כל מידע אחר שנשיג בהקשר של האפליקציה כל עוד אנו סבורים שהדבר הכרחי על מנת: (א) לציית לכל חוק, תקנה, תהליך משפטי, צו בית משפט או בקשה ממשלתית ישימים, (ב) לאכוף את ההסכם הזה, לרבות חקירת חשד להפרת ההסכם, (ג) לאתר, למנוע ולטפל בהונאה, אבטחה ובעיות טכניות, (ד) להגיב לבקשות התמיכה של המשתמשים, או (ה) להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של Flycatcher, המשתמשים שלנו או הציבור.
 7. מדיניות זכויות יוצרים.

  המדיניות של Flycatcher היא לכבד את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני, ואנו נגיב להודעות ברורות על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים בהתאם להודעת זכויות היוצרים שלנו אשר ניתן לעיין בהן בכתובת https://www.smartsketcher.com/copyright-policy/ (להלן, “הודעת זכויות היוצרים”).

 8. תשלומים.

  1. הרישיון על האפליקציה המפורט בהסכם הזה ניתן כרגע בחינם, עם זאת, אנו עשויים לגבות בעתיד תשלום על פיצ’רים ו/או שימושים מסוימים. לא נחייב אתכם על כל שימוש שכזה באפליקציה אלא אם כן הסכמתם מראש לחיובים שכאלה, אך עליכם לדעת שאי-תשלום החיובים הישימים עלול לחסום את הגישה שלכם לאפליקציה באופן חלקי או מלא.
  2. שימו לב כי השימוש שלכם באפליקציה עשוי להצטרך ולהשתמש בחיבור אינטרנט או גישה לנתונים. ככל הנוגע לספקית שירות חיצונית או חיובי ספקית על אינטרנט או שימוש בנתונים, אתם מסכימים להיות אחראיים באופן בלעדי על חיובים אלה.
 9. תיאור מידע.

  אנו משתדלים להיות מדויקים ככל שניתן. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח שהתוכן הזמין באפליקציה מדויק, מלא, אמין, עדכני או חף משגיאות. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בתוכן, או בכל חלק ממנו בלי שנדרש להודיע לכם מראש על ביצוע שינויים שכאלה בתוכן.

 10. פרטיות.

  אנו נשתמש בכל מידע פרטי שנאסוף או נשיג בהקשר של האפליקציה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו אשר ניתן לעיין בה בכתובת: https://www.smartsketcher.com/he/privacy-policy/ (“מדיניות פרטיות”), ואתם מסכימים כי אנו רשאים לעשות זאת. אף על פי כן, אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים על פי חוק לספק לנו מידע אישי, ומאשרים בכך כי אתם מספקים לנו את המידע האישי מרצונכם החופשי. כמו כן שימו לב שמידע אישי מסוים ומידע אחר שתספקו בהקשר לשימוש באפליקציה עשוי להיות מאוחסן על המכשיר שלכם (אפילו אם אנחנו לא אוספים את המידע הזה). האחריות על אבטחת המכשיר שלכם מפני גישה לא מורשית נחה עליכם בלבד.

 11. כתבי ויתור.

  1. האפליקציה מסופקת על בסיס “כמות שהיא” ו-“בהתאם לזמינות” ללא כל אחריות מכל סוג שהוא לרבות, בלי לגרוע מכלליות האמור, הצהרות, אחריות ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, אי-הפרה, וכאלה הנובעים על פי חוק או כתוצאה ממסחר או שימוש במסחר.
  2. מובהר בזאת כי Flycatcher לא תהא אחראית לכל אי-דיוק או היעדר נתונים באפליקציה או על כל פעולה שאתם עלולים לנקוט בה כתוצאה מהסתמכות על נתונים שכאלה. אתם מצהירים ומסכימים כי לא תהיה לכם כל תביעה נגד Flycatcher על בסיס כל פעולה או מחדל שתנקטו (או לא תנקטו) על בסיס הנתונים הנכללים באפליקציה.
  3. אנו איננו מתחייבים שהאפליקציה תתפקד ללא שגיאות, שהאפליקציה נקייה מווירוסים או קוד פוגעני אחר או שנתקן כל שגיאה שנמצאה באפליקציה. אתם מסכימים כי אנו לא נישא באחריות על כל תוצאה שתיגרם לכם או לכל צד ג’ כתוצאה מבעיות טכניות לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור בעיות עם החיבור לאינטרנט (כגון חיבור איטי, גודש או עומס תעבורה בשרתים שלנו או בשרתים אחרים) או כל ספקית טלקומוניקציה או אינטרנט.
  4. במקרה שיש לכם מחלוקת כלשהי עם משתמש אחר באפליקציה, אתם מסכימים כי אנו לא נישא באחריות על כל טענה או נזק שייגרם כתוצאה או ביחס למחלוקת שכזו. אנו שומרים על הזכות, אך איננו מחוייבים בשום צורה, לנטר מחלוקות שכאלה.
  5. החוק הישים עשוי שלא לאפשר החרגה של חובות מסוימות, כך שיתכן שחלק מההחרגות הנ”ל לא יחולו.
 12. הגבלת אחריות.

  1. בשום נסיבות שלא יהיו, Flycatcher לא תישא באחריות על כל נזיקין מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקרים, מעריכיים או תוצאתיים, אשר ייגרם במסגרת או בהקשר של הסכם זה, או כתוצאה מהשימוש באפליקציה או חוסר היכולת להשתמש באפליקציה, אפילו אם Flycatcher קיבלה האזהרה על האפשרות לנזקים שכאלה.
  2. בכל מקרה, האחריות המצרפית של Flycatcher על כל הנזקים וההפסדים שייגרמו במסגרת או בהקשר של הסכם זה, שייגרמו כתוצאה מהשימוש שלכם באפליקציה או חוסר היכולת להשתמש בה, לא יעלו בשום נסיבות על הסכום הכולל ששולם על ידיכם ל-Flycatcher על השימוש באפליקציה תוך שלושה (3) חודשים ממועד הגשת התביעה, ואם לא קיימים תשלומים כאלה, לא יותר מ-20 דולר אמריקאים.
 13. שיפוי.

  אתם מסכימים בזאת להגן, לשפות ולפטור את Flycatcher ואת שותפותינו, ואת הקצינים, המנהלים, העובדים והסוכנים שלנו, מכל וכנגד כל תביעה, נזיקין, מחויבויות, הפסדים, חבויות, הוצאות ועלויות (לרבות שכר טרחה, בין היתר) כתוצאה מ: (א) השימוש שלכם באפליקציה, או חוסר היכולת להשתמש בה; (ב) הפרה של ההסכם על ידיכם; ו-(ג) הפרה של כל זכות צד ג’ על ידיכם, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים, קניין רוחני או פרטיות. בלי לגרוע מכלליות האמור או לבטל את מחויבויותיכם מתוקף סעיף זה, אנו שומרים את הזכות (על חשבונכם), אך איננו מחויבים בשום צורה, לקבל על עצמנו את ההגנה והבקרה הבלעדיות על כל נושא הנתון לשיפוי על ידיכם אך שבחרתם לא להגן או להתפשר עליו. אתם מסכימים שלא להגיע לפשרה על כל נושא שהוא הכפוף לשיפוי ללא קבלת אישור מפורש מאתנו.

 14. עדכונים ושדרוגים.

  אנו עשויים מעת לעת לספק עדכונים או שדרוגים לאפליקציה (כל אחד בנפרד ייקרא “גרסה”), אך איננו מחויבים לעשות זאת בשום צורה. גרסאות שכאלה יסופקו בהתאם למדיניות הנוכחית שלנו באותה העת, אשר עשויה לכלול עדכונים או שדרוגים אוטומטיים ללא שליחת כל התראה אליכם. אתם מסכימים לעדכונים או שדרוגים אוטומטיים שכאלה לאפליקציה. כל התייחסות לאפליקציה תכלול גרסאות. הסכם זה יחול על כל גרסה שתחליף או תשלים את האפליקציה המקורית, אלא אם כן הגרסה תלווה בהסכם רישיון נפרד אשר יחול על הגרסה.

 15. תוכן צד ג’.

  1. האפליקציה מאפשרת לכם לצפות, לקבל גישה, לקשר ולהשתמש בתוכן של מקורות צד ג’ שאינם בבעלותנו או תחת שליטתנו (להלן, “תוכן צד ג'”). לנו אין כל קשר או שליטה על תוכן צד ג’. איננו יכולים לקחת אחריות על המקורות מהם תוכן צד ג’ מגיע, ואנו דוחים בתוקף כל אחריות בנוגע לדיוק, הנאותות, השימושיות, הבטיחות או זכויות הקניין הרוחני של תוכן צד ג’.
  2. האחריות והחבות על האינטראקציה שלכם עם תוכן צד ג’ נחה עליכם בלבד. אתם מסכימים לוותר, ולפיכך מוותרים, על כל זכות חוקית או זכות שוות ערך או סעדים שעלולים להיות לכם נגד Flycatcher, ופוטרים את Flycatcher מכל אחריות הנובעת מהשימוש והאינטראקציה שלכם עם כל תוכן צד ג’ שהוא.
 16. תוכנות קוד פתוח של צד ג’.

  חלקים מהאפליקציה עשויים לכלול תוכנות קוד פתוח של צד ג’ אשר כפופות לתנאים של צד ג’ (להלן, “תנאי צד ג'”). ניתן להשיג רשימה של תוכנות קוד פתוח של צד ג’ כאן: https://www.smartsketcher.com/3rd-party-services/. במקרה של סתירה בין תנאי צד ג’ והתנאים של הסכם זה, תנאי צד ג’ יגברו אך ורק בהקשר של תוכנות קוד פתוח של צד ג’. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם זה, Flycatcher אינה מתחייבת לכל אחריות או שיפוי בהסכם זה בנוגע לכל תוכנת קוד פתוח של צד ג’.

 17. תקופת והפסקת ההסכם.

  1. הסכם זה יהיה בתוקף עד אשר יופסק על ידינו או על ידיכם. אנו שומרים את הזכות, בכל עת: (א) להפסיק או לשנות כל היבט של האפליקציה; ו/או (ב) להפסיק את הסכם זה ואת השימוש שלכם באפליקציה עם וללא סיבה, וללא כל חבות כלפיכם או כל צד ג’ שהוא על האמור לעיל. אם אינכם מסכימים לתנאי כלשהו בהסכם זה או לשינויים שייעשו בו בהמשך, או במקרה שאינכם מרוצים מהאפליקציה בכל צורה שהיא, האפשרות היחידה שלכם היא להפסיק להשתמש באפליקציה באופן מיידי.
  2. לאחר הפסקת הסכם זה, עליכם להפסיק להשתמש באפליקציה באופן מוחלט. סעיף 17.2 וסעיפים 6 (זכויות קניין רוחני), 10 (פרטיות), 11 (כתבי ויתור), 12 (הגבלת אחריות), 13 (שיפוי), ו-18 (המחאה) ו-21 (כללי) ימשיכו להתקיים גם לאחר הפסקת ההסכם.
 18. המחאה.

  הסכם זה, וכל הזכויות והרשיונות המוענקים במסגרתו, לא ניתן להעברה או להמחאה על ידיכם אך Flycatcher רשאית להמחות אותו ללא הגבלה או התראה.

 19. שינויים.

  אנו שומרים על הזכות לבצע שינויים בהסכם זה בכל עת על ידי שליחת התראה באפליקציה אליכם ו/או פרסום ההסכם המתוקן באפליקציה. שינויים שכאלה ייכנסו לתוקף תוך עשרה (10) ימים ממועד ההתראה, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תקופה זו יתפרש כאילו קיבלתם את אותם השינויים.

 20. אזור שיפוט ומחלוקות.

  הסכם זה יהיה כפוף ויפורש בהתאם לחוקים של אנגליה וויילס, ללא התחשבות בסתירות בחוקים ובכללים. אתם מסכימים לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט הנמצאים בלונדון, אנגליה, ומוותרים על כל התנגדות משפטית, התנגדות למקום או פורום לא נוח כנגד בתי משפט אלה. על אף האמור לעיל, אנו רשאים לבקש צווי מניעה מכל בית משפט בעל סמכות שיפוטית.

 21. כללי.

  הסכם זה, וכל הודעה משפטית אחרת שתפורסם על ידינו בהקשר לאפליקציה, מהווה את ההסכם המלא בינכם לבין Flycatcher בנוגע לאפליקציה. במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הודעות משפטיות שכאלה, התנאים של ההודעה הישימה יגברו בכל הנוגע לנושא ההודעה. אף תיקון להסכם זה לא יהיה מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי Flycatcher. אם כל סעיף בהסכם זה מוגדר כלא תקף על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, ביטול הסעיף לא ישפיע על התוקף של שאר הסעיפים בהסכם זה, אשר יישארו בתוקף במלואם. אף ויתור של אף תנאי בהסכם זה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך של תנאי זה או של כל תנאי אחר, ואי-הפעלת כל זכות או סעיף במסגרת הסכם זה של אחד מהצדדים לא תהווה ויתור על אותה זכות או אותו סעיף. אתם מסכימים שכל פעולה שתנקטו בה כתוצאה או בהקשר של האפליקציה תתחיל תוך שנה אחת (1) מפרוץ גורם הפעולה. אחרת, פעולה שכזאת תישלל לצמיתות.

 22. דרישות וכללי השימוש של המפיצה.

  1. Apple.

   אם הורדתם אפליקציה מחנות האפליקציות של Apple, Inc (להלן, “Apple”) (או אם הורדתם אפליקציה עבור מערכת ההפעלה של Apple), אזי, בלי לגרוע מכתבי הוויתור והגבלת האחריות המפורטות בהסכם:

   1. אתם מצהירים ומסכימים כי:
    1. הסכם זה נחתם בין Flycatcher לבינכם בלבד, ולא מול Apple, ו-Flycatcher וזכייניותיה, ולא Apple, אחראיות באופן בלעדי על האפליקציה ועל התכנים שהיא מכילה.
    2. השימוש שלכם באפליקציה כפוף גם לכללי השימוש שהוגדרו על ידי Apple, לרבות אלה המופיעים בתנאי השירות של חנות האפליקציות של Apple, אשר היו בתוקף במועד בו נכנסתם להסכם זה.
    3. הרישיון המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה ב-iPhone, iPad או מוצרים אחרים של Apple שבבעלותכם או תחת שליטתכם המפעילים iOS בהתאם לכללי השימוש שהוגדרו על ידי Apple, למעט חשבונות אחרים המשויכים אליכם דרך Family Sharing או Volume Purchasing אשר יכולים לקבל גישה ולהשתמש באפליקציה שכזאת;
    4. Flycatcher תהא אחראית באופן בלעדי למתן שירותי תחזוקה ותמיכה עבור האפליקציה, כמפורט בהסכם זה, או כנדרש לפי החוק הישים. חברת Apple אינה מחויבת בשום צורה לספק שירותי תחזוקה ותמיכה הקשורים לאפליקציה.
    5. Flycatcher תשא בכל אחריות על המוצר, בין אם ניתנה באופן מפורש או מרומזת בחוק, כל עוד לא נאמר אחרת בכתבי הוויתור. במקרה בו האפליקציה לא עמדה באחריות ישימה כלשהי, תוכלו ליידע את Apple, ו-Apple, במידה הישימה, תחזיר כל תשלום ששולם (אם בכלל) על ידיכם עבור האפליקציה. במידה המירבית המותרת לפי החוק הישים, Apple לא תשא בכל אחריות אחרת בנוגע לאפליקציה, ובמקרה של כל תביעה, הפסד, חבות, נזיקין, עלויות או הוצאות המיוחסות לכל אי-עמידה שהיא באחריות, Flycatcher לבדה תישא באחריות;
    6. Flycatcher, ולא Apple, תהא אחראית לפתור כל טענה בנוגע למוצר שאתם, או כל צד ג’, עשויים להעלות בנוגע לאפליקציה או לחזקה ו/או השימוש שלכם באפליקציה, לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור: (א) תביעות בגין אחריות המוצר; (ב) כל תביעה הקשורה לכך שהאפליקציה לא עמדה בדרישות המשפטיות או הרגולטוריות הישימות; ו-(ג) תביעות הקשורות להגנה על הצרכן, פרטיות, או חקיקה דומה, לרבות בהקשר של שימוש האפליקציה במסגרות HealthKit ו-HomeKit; הסכם זה אינו מגביל את האחריות של Flycatcher כלפיכם מעבר למותר על פי החוק הישים.
    7. במקרה של כל תביעה של צד ג’ על כך שהאפליקציה או החזקה והשימוש שלכם באפליקציה מפרה זכויות קניין רוחני של צד ג’, Flycatcher, ולא Apple, תהא אחראית באופן בלעדי על החקירה, ההגנה, הפשרה וביטול כל תביעה שכזאת על הפרת קניין רוחני;
    8. Apple, וחברות הבת שלה, הן צד שלישי בהסכם זה, ולאחר שהסכמתם לתנאים של הסכם זה, ל-Apple תהיה את הזכות (ותיחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדכם בתור צד שלישי בהסכם זה.
   2. אתם מצהירים ומתחייבים כי (א) אינכם נמצאים במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה”ב, או שהוגדרה כמדינה “תומכת טרור” על ידי ממשלת ארה”ב, ו-(ב) אינכם נמצאים ברשימת גופים אסורים או מוגבלים כלשהי של ארה”ב.
   3. אם יש לכם שאלות, תלונות או טענות בנוגע לאפליקציה, אנא צרו קשר איתנו:

עדכון אחרון: אפריל 2018